Miljoenen euro’s voor oprichting nieuwe eenheid persoonsbeveiliging binnenland

De Koninklijke Marechaussee richt een nieuwe eenheid op die specifiek gericht is op persoonsbeveiliging binnenland. Deze eenheid gaat ministers, officieren van justitie, advocaten en rechters beveiligen in Nederland. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee in het digitale maandblad KMarMagazine.

(Beeld: Koninklijke Marechaussee)

De eenheid wordt indien nodig ook ingezet in het buitenland behalve in hoog risicogebieden waar de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) actief is. Het aantal personen in Nederland dat beveiliging nodig heeft, is snel gegroeid, waardoor het stelsel Bewaken en Beveiligen onder zware druk staat.

Over de persoonsbeveiliging van bedreigde journalisten die de afgelopen jaren beveiliging hebben gekregen van de DKDB wordt in het artikel geen melding gemaakt. Ook familieleden van kroongetuigen komen niet ter sprake. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) doet momenteel onderzoek naar de beveiligingssituatie rondom de moordaanslagen op de broer van kroongetuige Nabil B., diens advocaat en Peter R. de Vries.

Algehele verharding

De behoefte aan extra persoonsbeveiliging in het binnenland heeft meerdere oorzaken. Projectleider kolonel Clement van Zalm: ‘Naast de klassieke dreiging uit terroristische hoek manifesteert de dreiging vanuit criminele samenwerkingsverbanden zich nadrukkelijker.’ Ook de toegenomen onrust in de samenleving rond corona en boerenprotesten speelt een rol, net als de algehele verharding in de maatschappij.

Zware druk

De uitvoering van de persoonsbeveiliging binnenland lag primair bij de Dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de Nationale Politie, die in sommige gevallen bijstand kreeg van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten. De druk op deze eenheden is groot gezien het aantal personen dat beveiligd moet worden. Om beter toegerust te zijn op de toekomst, richt de Koninklijke Marechaussee dus een eigen eenheid op, waarmee er meer capaciteit beschikbaar komt voor persoonsbegeleiding en persoonsbeveiliging.

Miljoenen euro’s

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft miljoenen euro’s uitgetrokken voor de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, de NCTV en de Marechaussee om het stelsel Bewaken en Beveiligen verder te versterken. De nieuwe eenheid van de Marechaussee moet een jaar na de toekenning van de gelden personen in de beveiliging kunnen nemen en zal uit ongeveer 250 mensen bestaan. De organisatie is een samenwerkingsverband met Defensie.

Vijf lichtingen

Het doel is om in 2024 en 2025 in totaal vijf lichtingen klaar te stomen als persoonsbeveiliger. De opleiding wordt door de BSB gegeven in de omgeving van Utrecht. De opleiding tot persoonsbeveiliger bestond al; het is sinds jaar en dag een element van de BSB-opleiding. Alleen is deze PB-opleiding specifiek toegesneden op de nieuwe eenheid en zal twaalf weken duren.

De laatste keer dat er binnen de Marechaussee een nieuwe eenheid werd opgericht, was in 2015. Toen werd de Hoog Risico Beveiliging (HRB) gecreëerd naar aanleiding van de terroristische aanslagen in onder meer Brussel en Parijs.