Minder ontruimingen wietkwekerijen door werkdruk bij politie

Door toenemende werkdruk bij de politie is er minder tijd voor het ontruimen van illegale wietkwekerijen. Dat blijkt uit de analyse van cijfers van het aantal kwekerijen dat in 2020 werd ontmanteld, die vandaag door de politie bekend werden gemaakt.

Dalende trend

De politie ontruimde vorig jaar 2894 wietkwekerijen. Dat waren er 704 minder dan in 2019. Dit meldt de politie donderdag in een persbericht.

Daarmee zet de dalende trend van de laatste jaren zich voort. In 2016 waren het er namelijk nog ruim 5500. Opmerkelijk is volgens de politie dat in 2020 meer kwekerijen in de buitenlucht werden aangetroffen, dan in het jaar ervoor. Vorig jaar waren dat er 436, dat is 86 meer dan in 2019.

Druk

De politie vindt het lastig om aan te geven waarom het opruimen van wietkwekerijen in aantal is afgenomen. Ze vindt het ‘niet aannemelijk’ dat er minder wietkwekerijen in Nederland zijn. Ze merkt wel op dat er meer druk is op de zogenaamde basisteams van de politie, waardoor er minder capaciteit is voor de aanpak van wietteelt.

Max Daniel, landelijk portefeuillehouder Drugs, benadrukt dat blijvende aandacht voor georganiseerde hennepteelt wel belangrijk is. ‘Daarachter schuilt een wereld van ondermijnende criminaliteit. Bovendien brengen kwekerijen grote risico’s met zich mee voor de omgeving, zoals brandgevaar en waterschade.’ Hij merkt op dat er nog steeds voor miljoenen aan stroom illegaal wordt afgetapt voor de kweek.

Bovendien investeren de wiettelers hun winsten regelmatig in andere, meer lucratieve drugs zoals cocaïne, aldus Daniel. ‘Door structureel te investeren in de aanpak van hennepteelt pakken we dus niet alleen die vorm van criminaliteit aan, maar voorkomen we ook nieuwe aanwas en verstoren we de drugsmarkt.’

Meer tips

Meld Misdaad Anoniem kreeg afgelopen jaar 4300 tips van burgers over mogelijke hennepkwekerijen, een stijging van driehonderd meldingen ten opzichte van 2019. Het aantal meldingen van hennepkwekerijen in woningen steeg met acht procent, terwijl het aantal tips over kwekerijen in bedrijven juist met zeven procent afnam. ‘De oorzaak hiervoor ligt vermoedelijk in het feit dat veel meer mensen het afgelopen jaar thuis werkten vanwege de coronamaatregelen’, stelt de politie.

Zie hieronder de cijfers van de politie over het aantal ontruimde wietkwekerijen per regio vanaf 2016.