Minderjarigen krijgen vaker en langer celstraf

Jongeren die voor de rechter moeten verschijnen, krijgen steeds vaker een celstraf opgelegd. Ook zitten ze langer vast, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd.

Celstraf

Minderjarigen die door de rechter schuldig worden bevonden, krijgen inmiddels in bijna 25 procent van de gevallen een celstraf opgelegd, blijkt uit de cijfers die de NOS bij de Raad voor de Rechtspraak opvroeg. In 2015 was dat nog in slechts 13 procent van die zaken het geval.

Verblijfsduur

Daar komt bij dat de verblijfsduur in de jeugdgevangenis toeneemt, blijkt uit cijfers die de NOS bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) opvroeg. Waar deze jongeren in 2018 gemiddeld nog 50 dagen in de gevangenis doorbrachten, waren dat in 2020 gemiddeld 86 dagen. Jeugdgevangenissen raken hierdoor steeds voller en zijn op sommige momenten zelfs overbezet.

De laatste jaren neemt de jeugdcriminaliteit in brede zin af, maar het aantal ernstige delicten neemt juist toe, meldde het CBS eind mei.

Conclusie uit een eerder verschenen rapport van justitie is overigens dat niet bewezen is dat langere gevangenschap voor jeugddelinquenten leidt tot minder recidive.

Strafmaat verhogen

Het CDA kwam enkele jaren terug met het pleidooi om de strafmaat voor jonge geweldplegers te verhogen. Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) lichtte dat eerder toe tegenover Crimesite: ‘Idee was om rechters sneller te kunnen laten kiezen voor het jeugdrecht. Want daarin staan opvoeding en het begeleiden naar werk centraal.’

Dit heeft volgens het voormalige CDA-Kamerlid te maken met de huidige strafmaat van maximaal twee jaar in het jeugdrecht: ‘Als zij in het volwassenenrecht worden berecht, omdat de rechter tot meer dan twee jaren wil veroordelen, is er juist helemaal geen zorg voor ze.’