Minister wil ook verdachten dna laten afstaan

Minster Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid wil dat het mogelijk wordt om ook bij verdachten al dna af te nemen. Ze wil daarmee het probleem van veroordeelde personen die onvindbaar worden, en hun straf ontlopen, aanpakken. Hierover is nu een wetsvoorstel in de maak. Op dit moment wordt alleen celmateriaal afgenomen bij mensen die veroordeeld zijn voor een ernstig misdrijf.

Buitenland

In de praktijk blijken echter niet al deze veroordeelden traceerbaar, ze verdwijnen en gaan soms naar het buitenland, voordat er dna kan worden afgenomen. Het wetsvoorstel regelt dat het celmateriaal van verdachten tijdelijk wordt beveiligd en opgeslagen, en het mag alleen na een latere veroordeling worden gebruikt voor het opstellen van een dna-profiel.

Bart van U.

Minister Yeşilgöz wil de huidige Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (uit 2005) wijzigen. De Tweede Kamer heeft de wens uitgesproken om in een eerder stadium van het strafproces celmateriaal af te kunnen nemen. Dat gebeurde naar aanleiding van de rapporten van de commissie-Hoekstra. Deze commissie werd ingesteld na de moord op twee personen door Bart van U.. Van U vermoordde oud-minister Els Borst en zijn eigen zus.

Van Bart van U. bleek na een eerdere veroordeling in 2012 geen celmateriaal te zijn afgenomen, terwijl dat volgens de wet wel had moeten gebeuren.

10%

Het overgrote deel van de gesignaleerde veroordeelden wordt uiteindelijk opgespoord. Ruim 10% van de veroordeelden blijft nu ten onrechte buiten beeld, waardoor hun profiel niet in de dna-databank terechtkomt. Volgens onderzoekers is dit niet of nauwelijks te wijten aan de wijze waarop de wet wordt uitgevoerd, maar heeft dit te maken met het feit dat ze onvindbaar zijn, dan wel buiten bereik van politie en justitie in het buitenland verblijven.

De politie zal onder de nieuwe wet van iedere aangehouden verdachte die na verhoor, of na beëindiging van de inverzekeringstelling, nog steeds verdacht wordt van een ernstig misdrijf dna afnemen. Dit betekent dit niet dat dit direct mag worden gebruikt voor dna-onderzoek. Als er geen veroordeling volgt moet het dna worden vernietigd.