Mink Kok mag zes maanden niet spreken over IRT-affaire (VIDEO)

De Amsterdamse crimineel Mink Kok, die momenteel vastzit op verdenking van cocaïnehandel in het huis van bewaring in Nieuwegein, heeft van de gevangenisdirectie een spreekverbod gekregen. Hij mag zes maanden lang niet met de media spreken.

Cocaïnelab

Dit spreekverbod is opgelegd na een verzoek van Kok om mee te mogen werken aan een documentaire van Amazon Prime over de IRT-affaire. Het spreekverbod duurt van 7 februari 2023 om 15.30 tot 7 augustus 2023 15.30.

Kok zit momenteel in voorarrest vanwege zijn bemoeienis met 400 kilo coke en op verdenking van voorbereidingshandelingen voor het opzetten van een cocaïnelab.

IRT-affaire

Aanleiding voor het spreekverbod met de media is het contact dat Mink Kok had met misdaadjournalist Vico Olling. Die wilde de Amsterdammer interviewen voor een documentaire over de IRT-affaire. De IRT-affaire is een schandaal dat zich in de jaren negentig afspeelde. Politiekorpsen maakten ruzie over de inzet van een burgerinfiltrant die werkte met de criminele organisatie van Kok en Stanley Hillis. De documentaire is sinds half mei te zien op Amazon Prime.

Afgeluisterd

Olling sprak over de documentaire en de totstandkoming daarvan in de podcast De Nieuwe Willem.

Na een voorbereidend telefoongesprek met Kok, en een bezoek aan de penitentiaire inrichting in Nieuwegein van Olling, had Kok besloten mee te werken.

Ondertussen had de gevangenis van Nieuwegein lucht gekregen van het voornemen van Mink Kok, waarschijnlijk omdat de gesprekken van hem werden afgeluisterd.

Verzoek

Er volgden gesprekken tussen de directie van de PI met Kok en met journalist Olling. Hen werd te kennen gegeven dat áls er al interviews gedaan worden binnen de gevangenis, dit goedgekeurd zou moeten worden door de directie.

Kok diende een verzoek in bij de directie. Daarin werden drie mogelijke manieren gegeven hoe het interview zou kunnen plaatsvinden. De voorkeur genoot om Kok voor de camera te interviewen. Als dat voor teveel overlast zou zorgen, werd als tweede mogelijkheid een audiogesprek voorgesteld. Als dat niet lukte kon er ook een briefwisseling plaatsvinden.

Afgewezen

Alle verzoeken werden afgewezen. De directie schrijft in een brief naar Kok:

Wegens de omvangrijkheid van uw eerdere zaak en uw voorlopige hechtenis is er bij verschillende bronnen navraag gedaan. Daarop heeft er een belangenafweging plaatsgevonden waarbij de directie van de PI Nieuwegein helaas negatief besluit op dit verzoek.

De journalistenvakbond NVJ zegt dat de directeur van een PI een interviewverzoek kan afwijzen om twee redenen. Als het interview gaat over de inrichting waar de gedetineerde zit of als het gaat over de zaak waarvoor hij zit. Deze redenen gelden niet voor het verzoek aan Mink Kok.

Verder kan een weigering van de directie worden gebaseerd op de handhaving van de orde en veiligheid en goede zeden van de inrichting of op de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen dan de gedetineerde en op het voorkomen van strafbare feiten. Ook hierop lijkt het thema IRT-affaire niet direct van toepassing te kunnen zijn.

Openbare orde

Maar toch schrijft de directeur van de PI Nieuwegein aan Kok:

De IRT affaire is weliswaar van lang geleden, en [dat] zou een argument kunnen zijn om dat interview toe te staan. Echter, het betreft een omvangrijke, opzienbarende affaire, die veel ruchtbaarheid heeft gekregen. Momenteel zit u wederom vast in voorlopige hechtenis. Het toestaan van een interview binnen detentie verdraagt zich onvoldoende met de handhaving van de openbare orde of veiligheid in de inrichting.

Mark Teurlings, de advocaat van Mink Kok: ‘We hebben ons verbaasd over deze beslissing. We houden niet van complottheorieën en houden ons graag aan de feiten maar het is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk te noemen: dat hij nu niet over zaken van dertig jaar geleden mag praten, dat ze hem bij zijn laatste regiezitting vergeten waren op te halen, dat sterk ontlastende stukken aan het dossier worden onthouden, dat de start van het onderzoek niet deugt en dat de rechtbank met dit alles nog helemaal niets wil doen.’

Teurlings zegt geen bezwaar gemaakt te hebben tegen de beslissing van de gevangenis om de aandacht niet af te leiden van de behandeling van de zaak. Op 13 juni wordt zijn zaak inhoudelijk behandeld. Teurlings: ‘Maar hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’

Zie ook:

Documentaire-serie over de raadsels van de IRT-affaire (VIDEO)

Mink Kok: ik kan nooit die Sky-toestellen hebben gebruikt