Moordcijfer New York naar niveau vijftiger jaren

De stad New York is wat betreft het aantal moorden en doodslagen terug naar de tijden van voor de komst van Elvis Presley. Het jaar 2017 gaat een nieuw laagterecord vestigen: tot en met woensdag 286 doden door geweld. Voor het eerst sinds de jaren vijftig is dat cijfer lager dan 300.

Data

In 2016 waren er nog 329 doden op 27 december. In 1990 was het aantal geweldsdoden in New York op zijn hoogst: 2.262 doden.

De NYPD zegt in de Wall Street Journal dat de oorzaak van de gestage neergang deels ligt in de aanpak van misdaad op basis van data. Met een computersysteem houdt de NYPD precies bij in welke buurten het risico op misdrijven hoog is en zet vervolgens daar meer personeel in. Een andere factor is dat de NYPD zich expliciet richt op risicogroepen en bekende daders.

Nederland

De Nederlandse politie experimenteert nu ook met het sturen van politie inzet door data. In de gemeente Amsterdam bestaat al jaren een brede top-600 aanpak van criminele jongeren. In Nederland waren er in 2016 110 geweldsdoden te betreuren. Dit jaar jaar komt dat aantal hoger uit, met name door een hoog aantal liquidaties. Het aantal geweldsdoden in Amsterdam is nu per inwoner ruwweg hetzelfde als in New York.

Verder zegt de NYPD dat betere vertegenwoordiging door agenten en betere relaties met de bevolking in probleemgebieden zijn vruchten afwerpt. Ook stadsverbetering en investering op allerlei gebieden door de gemeente vindt zijn weerslag in de vorm van minder levensdelicten.

Brooklyn

De situatie in gebieden die in de jaren zeventig en tachtig berucht waren, zoals bepaalde zones in Harlem en delen van de Bronx is sterk verbeterd. De gebieden met de meeste moorden in New York liggen nu in stadsdeel Brooklyn (East Flatbush en Cypress Hills).

In het algemeen vertonen misdaadcijfers in New York voor de meeste delicten een dalende lijn. Dat geldt ook voor verkrachting. Alleen de cijfers voor mindere zedendelicten als aanranding zijn gestegen.

Het publiek kan in New York op internet wekelijks de variaties in de misdaadcijfers in hun buurt bijhouden.