‘Moorden is niet mijn ding’ (UPDATE)

De hoofdverdachten in het liquidatieproces Himalaya, dat plaatsvindt in de beveiligde rechtbank op Schiphol, ontkennen iets met de ten laste gelegde moorden van doen te hebben. Iliass K. en Gökhan C. worden onder meer verdacht van aansturen van de moord op Alexander Gillis, in Zaandam in 2014. Het proces gaat over totaal drie moorden en twee voorbereidingen daartoe.

Over en weer

De politie denkt dat de groep van wijlen Gwenette Martha achter de aanslag op Gillis zat. Sinds 2012 stond Martha op voet van oorlog met zijn vroegere kompaan uit Amsterdam-Zuid, Houssine Ait A.. Dat conflict heeft geleid tot meerdere aanslagen over en weer.

Eind 2013 ontsnapte Gwenette Martha aan twee aanslagen op zijn leven. De recherche denkt dat Alexander Gillis er door de groep van werd verdacht informatie aan de vijand te hebben doorgespeeld. In februari van 2014 was er een dodelijke aanslag op Gillis. Volgens de politie was de schutter Amin Hosseini. Zowel een inmiddels aan een natuurlijke dood overleden familielid van Martha als Iliass K. zouden de moord hebben aangestuurd, en C. zou de vluchtauto hebben bestuurd.

Pgp-chats

Het bewijs ligt volgens de officier van justitie in door de politie gekraakte pgp-chats. De rechtbank moet gaan beoordelen of de pgp-gebruikers inderdaad kunnen worden gekoppeld aan de verdachten. Gökhan C. ontkende op de zitting bij moorden betrokken te zijn. De verslaggever van Het Parool noteerde dat C. zei dat moorden niet ‘zijn ding’ was: ‘Ik bepaal niet of mensen doodgaan of leven.’ C. zei wel over pgp-toestellen te beschikken, omdat hij in de wapenhandel zou zitten.

Lappie

Gwenette Martha werd in mei 2014 geliquideerd in Amstelveen.

De groep verdachten die terechtstaan in Himalaya zouden ook moordplannen hebben gehad om die zomer van 2014 de neef van de eerder geliquideerde Alexander Gillis te doden. Justitie denkt dat de 26-jarige Hamza el H. samen met C. en K. hier mee bezig was. Ook hierover liggen er pgp-chats.

El H. heeft volgens justitie samen met anderen een peilbaken voorhanden gehad. Volgens zijn advocaat Daniel Fontein blijkt overigens nergens uit, en dat stelt het OM ook niet, dat hij een peilbaken heeft geplaatst. Het OM zegt wel dat El H. op een laptop (‘lappie’) het peilbaken onder de auto van het beoogde slachtoffer heeft gevolgd.

Hij hield, volgens justitie, Iliass K. op de hoogte. Tijdens de zitting maakten K. en E H. gebruik van hun zwijgrecht.

Een advocaat las een verklaring van het beoogde slachtoffer voor. Hij zei niet te weten waarom hij op een dodenlijst stond en zich als loslopend wild te voelen.

De komende weken worden nog de moordzaken op Stefan Regalo Eggermont en Massod Amin Hosseini behandeld.