Motorclub CMC moet binnen twee weken clubhuis in Heiloo uit

De motorclub Companeros Motorcycleclub (CMC) moet een gehuurd stuk grond van de gemeente Heiloo en het clubhuis daarop binnen twee weken verlaten. De gemeente mocht de huurovereenkomst zonder opgaaf van reden opzeggen en hoeft geen vergoeding aan CMC te betalen. Dat heeft de kantonrechter van de rechtbank in Alkmaar maandag bepaald. CMC kan worden gezien als een chapter van de sinds mei 2019 verboden motorclub Hells Angels.

CMC huurt sinds december 1990 een stuk grond van ongeveer 350 vierkante meter van de gemeente Heiloo aan de Kanaalweg. Met instemming van de gemeente bouwde de motorclub daarna een clubhuis op het stuk grond. Vervolgens kwamen de gemeente en de motorclub in 2006 het recht van opstal overeen, waarmee de motorclub het recht kreeg om het clubhuis op de grond in eigendom te hebben.

Opstalrecht

In oktober 2019 besloot de burgemeester van Heiloo om het huurcontract voor het stuk grond op te zeggen en daarmee eindigde volgens de gemeente ook het opstalrecht van het clubhuis. Hij besloot hiertoe omdat uit een bestuurlijke rapportage bleek dat de CMC onderdeel is van de verboden Hells Angels (HAMC). Hij beval CMC het terrein en pand te verlaten en kondigde aan dat als ze dit niet deden, hij zelf tot sluiting over zal gaan.

Ongegrond

Het bezwaar van CMC tegen de sluiting is ongegrond verklaard. De feitelijke sluiting van het terrein en pand heeft plaatsgevonden op 4 december 2019. De motorclub is desondanks niet tot ontruiming overgegaan. De gemeente vordert nu bij de kantonrechter onder meer te bepalen dat de huurovereenkomst en het opstalrecht zijn geëindigd en dat de motorclub het perceel binnen veertien dagen alsnog ontruimt. (tekst gaat verder na de reclame).

Vergoeding

CMC zegt geen onderdeel te zijn van de Hells Angels en meldt dat de gemeente geen zwaarwegend belang heeft bij de opzegging van de huur en het opstalrecht, terwijl CMC veel investeringen in het clubhuis heeft gedaan. Volgens CMC blijft zij eigenaar van het clubhuis omdat het opstalrecht niet is geëindigd. Als CMC het clubhuis moet ontruimen, wil zij dat de gemeente de waarde ervan vergoedt (400.000 euro).

De kantonrechter oordeelt dat sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. De gemeente kan deze huurovereenkomst zonder opgaaf van reden opzeggen. CMC had zich kunnen realiseren dat de huur opzegbaar was, ook toen zij het clubhuis op de grond bouwde en het recht van opstal aanging.

Logo Hells Angels

De kantonrechter oordeelt dat de gemeente wel degelijk een belang heeft bij het opzeggen van de huurovereenkomst. Dit omdat uit een bestuurlijke rapportage blijkt dat CMC is aan te merken als chapter van de Hells Angels. De kantonrechter weegt hierbij mee dat CMC geen aannemelijke verklaring heeft gegeven voor het feit dat de afkorting HAMC op het dak van het clubhuis staat en het logo van de Hells Angels op een muur te zien is. De gegeven uitleg dat HAMC staat voor Heiloose Auto en Motor Club vindt de kantonrechter ongeloofwaardig.

De gemeente heeft de huurovereenkomst terecht opgezegd, zo oordeelt de kantonrechter. Omdat het opstalrecht onlosmakelijk verbonden is met het huurcontract van de grond, is het opstalrecht ook geëindigd. CMC heeft de grond en clubhuis dus onrechtmatig in gebruik. CMC moet het perceel met clubhuis binnen veertien dagen ontruimen. De gemeente hoeft CMC geen vergoeding te betalen.