Een mysterieus pamflet vol beschuldigingen

Op internet en bij sommige media circuleert een lijst met liquidaties die een crimineel uit de Utrechtse onderwereld zou hebben laten uitvoeren. De lijst met beschuldigingen dook (kort) op bij Facebook en werd vorige week aan verschillende media, en ook aan Crimesite, toegestuurd.


Door Wim van de Pol

Afgelopen weekend publiceerde NRC Handelsblad erover nadat duidelijk was dat ook de politie over de lijst beschikt. De kern van informatie is dat de in de buurt van Utrecht opgegroeide Redouan T. (40) achter een reeks van vijftien liquidaties en drie pogingen daartoe zou zitten, onder meer die op crimeblogger Martin Kok.

Sommige elementen in de informatie zijn niet eerder in de publiciteit gebracht maar doken al wel op in geruchten.

Belang

Het is niet vast te stellen in hoeverre de beschuldigingen serieus te nemen zijn en evenmin wie de bron achter de beschuldigingen is, en/of wie belang heeft bij het verspreiden van de informatie.

Uit onderzoek van Crimesite blijkt dat er ten aanzien van twee zaken ook informatie beschikbaar is die in het geheel niet naar T. wijst en waar de politie juist in de richting van bepaalde andere personen heeft gezocht, en zoekt. Het is op geen enkele manier te duiden wat er van de zeer ernstige beschuldigingen waar zou kunnen zijn.

Een getuige beschuldigde T. enkele jaren geleden (in onderzoek 26Koper) van grootschalige cocaïnehandel vanuit Marokko, en een moord. De in 26Koper terzake voorbereiding van liquidaties veroordeelde personen zouden volgens deze getuige voor hem werken. De getuige voerde enige gesprekken met rechercheurs maar weigerde nader door de rechter-commissaris te worden gehoord, mede omdat hij in het buitenland verbleef. Overigens verblijft ook T. volgens verschillende bronnen al langere tijd in het buitenland.

Fakenews

Inez Weski, de advocaat van  advocaat van T. spreekt van fakenews en een olievlek:

Steeds meer strafdossiers worden gevuld met door niemand gecontroleerde internetberichten. Het is volstrekt onduidelijk wie de bron is van deze informatie en met welk belang dit naar buiten is gebracht. Dat deze informatie door politie en Openbaar Ministerie volgens het NRC Handelsblad, en in de slipstream daarvan weer ook zo geciteerd door andere media, serieus wordt genomen en wordt onderzocht dat maakt het nog niet waar, maar wel gevaarzettend uiteraard. Uit verschillende zaken is al gebleken, dat veel desinformatie via CIE of media wordt verspreid en vervolgens dan weer klakkeloos wordt overgenomen als een steeds verder zich uitspreidende olievlek. Het fakenews vermenigvuldigt zich ongehinderd. Een ieder wordt met dit soort informatie als het ware uitgenodigd ook dit soort informatie door te geven en de target aan te wijzen.

Naoufal F.

In het onderzoek tegen haar client Naoufal “Noffel” F. is er sprake van desinformatie die in het criminele milieu wordt besproken, volgens Weski:

Zo blijkt ook uit de in Canada onderschepte en onderzochte PGP-gegevens, die worden gebruikt in de strafzaak tegen Naouafal F.,  dat er in die berichten wordt gesproken door allerlei elkaar bevechtende personen over het opzettelijk verspreiden van desinformatie via onder andere media en de criminele inlichtingendienst van de politie. Ik kan daar inhoudelijk uiteraard niets over zeggen. Helaas lijken nog maar weinig mensen geïnteresseerd in waarheidsvinding.

Weski heeft inmiddels aan het Openbaar Ministerie gevraagd de informatie en herkomst van de informatie te onderzoeken. Ze heeft NRC Handelsblad gevraagd het bericht te rectificeren en dreigt met een kort geding.