Opzet moord niet bewezen in 26Koper-zaak

De rechtbank van Amsterdam heeft aan het Openbaar Ministerie een gevoelige slag toegebracht. De straffen in de 26Koper-zaak zijn niet hoger dan acht jaar, terwijl tot 17 jaar was geëist. De verdachten zijn niet veroordeeld voor het voorbereiden van moorden.

Door @Wim van de Pol

De inzet van het Openbaar Ministerie was om de leden van wat zij noemden een ‘moordservice’ te laten veroordelen voor lidmaatschap van een criminele organisatie die moorden voorbereidde en wapens voorhanden had, maar ook voor het voorbereiden van concrete moordaanslagen. Vastgesteld was immers dat de verdachten personen aflegde, beelden van hen maakte, terwijl twee van die mensen ook daadwerkelijk zijn vermoord, zij het dat deze verdachten toen al binnen zaten.

Hitman at your service

De eisen tegen de hoofdverdachten waren daarop gericht: Ayoub Y. (32) 16 jaar, Levi B. (29) 16 jaar, Jaouad W. (37) 17 jaar, Werner E. (37) 14 jaar en Zakaria S. (30) 16 jaar. De rechtbank vindt inderdaad bewezen dat de verdachten een criminele organisatie vormden die moorden plegen als oogmerk had. Ze noemde daarvoor de bewijzen: de vondst van ongeveer 100 wapens. Er was bij Werner E. een administratie gevonden waarin op 1 december 2014 de post ‘100.000 naar hitter’ stond. Ook was er sprake van kostenposten voor ‘spotter’. Er was een georganiseerde wapenopslag, twee supersnelle Audi’s, AK-47’s, Scorpions. De verdachten waren in de weer met trackers en zetten een handel in PGP-telefoons op. Ook gingen sommige verdachten op een afgelegen plek ’s nachts proefschieten met wapens.

In afgeluisterde gesprekken in auto’s vielen de passages als ‘hitman at your service’ en ‘beng beng split, de fik erin en de volgende.’ Ook tilt de rechtbank zwaar aan het gegeven dat de verdachten helemaal niets hebben willen zeggen, zelfs niet over wie wie kent in het netwerk.

Kern

In het midden van het vonnis leek het er even op dat de rechters overeenkomstig de forse eisen zouden gaan vonnissen, onder meer door de uitgebreide aandacht die werd gegeven aan de overtuiging dat de criminele organisatie moorden plegen als oogmerk had.

Maar in de kern moest de rechtbank oordelen over de vraag of deze organisatie daadwerkelijk met de voorbereiding van concrete moorden was bezig geweest. Waren alle wapens en middelen bestemd zijn voor het begaan van een bepaalde moord? Is met voldoende bepaaldheid gebleken wat de verdachten in de zin hadden?

Voor voorbereiden moord ligt de bewijslast hoger en dat heeft justitie niet geleverd, aldus de rechtbank. De conclusie die de rechtbank trekt is scherp:

Niet is gebleken welk crimineel doel ze voor ogen hadden. Er is onvoldoende bewijs om te spreken van een concreet voorbereid misdrijf. (…) ook niet van de contouren van een feitelijk gebleken misdrijf.

Er was niet duidelijk wie het slachtoffer zou zijn. Getuige Ebrahim B. heeft verteld over een dreiging die er op hem gaande zou zijn. Er is ook gebleken dat verdachten op zoek waren naar B.. Maar volgens de rechtbank is niet komen vast te staan of het daarbij ging om gijzeling, een afpersing, een enkele bedreiging of een moord. De rechtbank:

Gebruik maken van het zwijgrecht mag niet tot de conclusie leiden dat men een moord wilde uitvoeren.

Acht jaar

‘Een ergere criminele organisatie dan deze kan men moeilijk bedenken’, zei de voorzitter.

Hij tekende expliciet aan dat bij de strafoplegging een beperking geldt. De straf voor een criminele organisatie die moord in de zin had is maximaal zes jaar, voor de wapenhandel is de maximale straf vier jaar. Dat komt volgens de wet uit op een maximale straf van acht jaar cel.

De hoofdverdachten Ayoub. Y., Zakaria S., Werner E. en Jaouad W. kregen acht jaar. Levi B. kreeg zeven jaar. Drie andere verdachten kwamen er vanaf met drie jaar.

De advocaten waren ingenomen met de vonnissen, verdachten omhelsden elkaar. Er kan nauwelijks aan getwijfeld worden dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep zal gaan.

Zie de eerdere berichten over de rechtszaak in 26Koper:

‘T. al terechtgesteld door publicaties’

‘Veronderstellingen geen bewijs voor liquidatie’

De blinde vlek in de 26Koper-zaak

OM eist voor moordplannen tot 17 jaar