‘Nationale Politie: agent krijgt zware sanctie of ontslag bij racisme’

Politiemedewerkers die racistisch gedrag vertonen of discrimineren krijgen voortaan sowieso een straf, en mogelijk ontslag. Dat heeft plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer in de NRC gezegd. Discrimine­ren, racistisch gedrag, of mensen buitenslui­ten moet altijd consequen­ties hebben, vindt de leiding van de Nationale Politie.

‘Waardevolle les’

Aanleiding is volgens Huyzer een recente documentaire van KRO-NCRV waarin (voormalig) agenten met een migratieachtergrond vertellen over hun ervaringen met onder meer discriminatie door collega’s en over de aanpak van racisme binnen de politie die in hun ogen te laks is.

Tachtig topfunctionarissen van de Nationale Politie hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin staat staat dat uit de documentaire ‘een waardevolle les’ moet worden getrokken.

Afgelopen

Korpschef Huyzer stelt dat ze zelf heeft gemerkt in haar zeventien jaar bij de politie dat ‘de harde cultuur van uitsluiting en je conformeren nog steeds aanwezig is. Ik voel het ook als falen dat ik tot nu toe niet in staat ben geweest iedereen bescherming te bieden die dit mooie beroep vol passie en inzet uitoefent.’

Tot nu toe worden zelfs ernstige gevallen van racisme of discriminatie bij de politie afgedaan met een “goed gesprek” of bijvoorbeeld een overplaatsing. Dat is nu afgelopen, zegt Huyzer. Ontslag wordt het uitgangspunt van waaruit de politieleiding een schending zal beoordelen, als het meevalt dan volgt een lichter straf, maar er komt altijd een straf.