NCTV naar Dubai voor overleg ‘met besloten karakter’ (UPDATE3)

De NCTV wil niets zeggen over de ICAO-bijeenkomst waar een NCTV-ambtenaar aanwezig was tijdens de arrestatie van Ridouan Taghi in december 2019 in Dubai. De bijeenkomst is niet te vinden op de website van de luchtvaartorganisatie. Volgens het Openbaar Ministerie was de bijeenkomst van deze “working group” de reden dat een ambtenaar van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) daags voor de arrestatie van Ridouan Taghi (op 16 december 2019) naar Dubai vloog, en ongeveer gelijktijdig met Taghi weer naar Nederland terugvloog.

Door @Wim van de Pol 

Crimesite publiceerde recent op basis van documenten van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat er rond de arrestatie van Taghi twee ambtenaren van de NCTV in Dubai waren. De documenten over dienstreizen had Crimesite verkregen na een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Daarin stond vermeld dat een ambtenaar (‘NCTV-algemeen’) op 15 december naar Dubai vloog en op 18 december weer terugvloog. Een andere ambtenaar (eveneens ‘NCTV-algemeen’) vloog op 15 december naar Dubai en vloog op 19 december terug  (Taghi vloog overigens in de nacht van 18 op 19 december 2019 naar Nederland).

Omgeboekt

De zaak kwam op 16 april aan de orde tijdens een regiezitting in het lopende Marengo-proces waarin Taghi met 16 medeverdachten terechtstaat voor een serie liquidaties. Het Openbaar Ministerie liet op de zitting weten te hebben opgekeken van het bericht en nadere informatie bij de NCTV, eveneens onderdeel van Justitie, te hebben opgevraagd. Het NCTV had het OM laten weten dat er inderdaad twee reizen waren geboekt op die data:

In de periode december 2019 betrof het een boeking en een mutatie van die boeking voor een medewerker van de NCTV die heeft deelgenomen aan een ICAO Working Group in Dubai.

Het ging dus kennelijk niet om twee maar om één ambtenaar, waarvan de terugvlucht was omgeboekt.

Working groups

De ICAO is een agentschap van de VN waarin 193 landen samenwerken. De missie is de groei en de veiligheid van de internationale burgerluchtvaart in goede banen te leiden. Op de website staan alle activiteiten van de ICAO tot een aantal jaren terug vermeld, zowel de vergaderingen van de verschillende onderdelen, maar ook de door de NCTV genoemde “expert groups” en “working groups”. Vrijwel voortdurend zijn er ergens op de wereld ICAO-bijeenkomsten gaande (bijvoorbeeld over ‘security’, een aandachtspunt voor de NCTV). Over december 2019 is er op de website van ICAO geen vermelding over enige bijeenkomst in Dubai te vinden.

Wat de ICAO doet is vergaand transparant. Het bureaucratisch proces van het vormen van aanbevelingen voor standaarden en beleid, die van expert- en working groups naar de besluitvormers gaan, wordt nauwkeurig vastgelegd.

Veel bijeenkomsten zijn besloten maar worden wel altijd vermeld. Enige jaren geleden ontstond wat rumoer over gebrek aan openheid toen een ICAO-vergadering over CO2-emissie achter gesloten deuren werd gehouden. (tekst gaat verder onder reclame)

‘Besloten karakter’

Op nadere vragen van Crimesite aan de NCTV over de bewuste working group-bijeenkomst in december 2019 laat een woordvoerder van NCTV het volgende weten:

De working group heeft een besloten karakter en is daarom wellicht niet terug te vinden in een overzicht van bijeenkomsten op de website van ICAO.

De woordvoerder wil verder geen mededelingen doen, ook niet over de naam en thema van de working group.

De ICAO heeft nog niet kunnen reageren op vragen van Crimesite. Wat precies het oogmerk was van de aanwezigheid van de NCTV en het onderwerp van de working group is niet bekend.

Grapperhaus

NRC-Handelsblad meldde woensdag dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zich ‘meerdere malen’ heeft bemoeid met ‘strafrechtelijke vervolging en toezicht in individuele zaken’. De dienst mag dat alleen doen in bijzonder gevallen namens de minister van Justitie. Volgens een bron van de krant vragen NCTV-medewerkers geregeld aan OM en de politie om informatie uit strafdossiers of om andere vertrouwelijke informatie.

Een voorbeeld van een betrokkenheid van de NCTV bij een strafzaak is de beslissing van minister Ferd Grapperhaus van Justitie na de moord op advocaat Derk Wiersum in september 2019. Hij heeft toen gezegd de NCTV te willen gaan inzetten voor de beveiliging van betrokkenen in de zaak tegen de toen nog gezochte Taghi (die enkele maanden later werd aangehouden in Dubai). Onder meer de kroongetuige tegen Taghi, de kroongetuige Nabil B., heeft in zijn beveiliging te maken met de NCTV.

Volgens het Openbaar Ministerie had de NCTV niet te maken met de speurtocht naar Taghi en diens arrestatie. Inlichtingen- en veiligheidsdienst was wel aanwezig in Dubai toen Taghi daar werd aangehouden, maar wanneer precies is onbekend. De dienst kreeg in januari 2020 de computers en telefoons van Taghi overhandigd. Zie:

NCTV-ambtenaren rond arrestatie Ridouan Taghi naar Dubai