NCTV-ambtenaren rond arrestatie Ridouan Taghi naar Dubai

Daags voordat Ridouan Taghi in Dubai werd gearresteerd waren er twee ambtenaren van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) naar Dubai gevlogen. Dat blijkt uit informatie die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft overgelegd na een verzoek van Crimesite in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Door @Wim van de Pol

Het ministerie gaf desgevraagd informatie over vliegreizen die zijn gemaakt door ambtenaren van het ministerie. Een ambtenaar (‘NCTV-algemeen’) vloog op 15 december heen en 18 december weer terug. De andere ambtenaar (eveneens ‘NCTV-algemeen’) vloog op 15 december naar Dubai en vloog op 19 december terug.

Dat is opvallend omdat Ridouan Taghi op de ochtend van 16 december 2019 is aangehouden in een woning op de Palm in Dubai. Laat op de avond van 18 december is Taghi op een lokaal vliegveld overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Omstreeks middernacht (althans op de vroege ochtend van 19 december) vertrok een speciaal gecharterd vliegtuig met Taghi en een team van de DSI (Dienst Speciale Interventies) naar Nederland. 

Wat de NCTV-ambtenaren in Dubai kwamen doen is onbekend, het staat niet vast dat het bezoek met de arrestatie van Taghi van doen had. Een separaat Wob-verzoek over documenten met betrekking tot deze reis is nog bij het ministerie in behandeling.

Inlichtingendienst

In een recent portret van de NCTV door NRC Handelsblad kwam naar voren dat de dienst, die onder leiding staat van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, zich als een inlichtingendienst is gaan gedragen. Daarbij hoorde kennelijk het stelselmatig onder dekmantel observeren van burgers en organisaties. Ook werden over kennelijk verdachte individuen rapporten uitgebracht aan overheidsdiensten. Dat is wettelijk niet toegestaan omdat de dienst is opgezet als een “binnendienst” die vooral een coördinerende functie moet vervullen in de bestrijding van terrorisme, en met name informatiestromen tussen verschillende overheidsorganisaties moet begeleiden. In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland stelt de dienst driemaal jaarlijks het dreigingsniveau vast.

Wat de dienst (280 medewerkers) verder precies doet is eigenlijk duisterder dan de rol van andere inlichtingendiensten. Volgens de NRC hebben de toezichthouders Inspectie Justitie en Veiligheid en de Autoriteit Persoonsgegevens nooit een rapport geschreven over hoe de NCTV zijn taak uitvoert.

De NRC schreef dat de NCTV op social media onder meer met nepaccounts informatie verzamelde over personen. Onbekend is of dit ook om criminele verdenkingen kan gaan, zoals in het geval van Taghi, omdat er geen verantwoording is over toezicht op de dienst.

Rol in de bescherming

In het Marengo-dossier dat over het Taghi-onderzoek naar de rechtbank is gestuurd wordt volgens Taghi’s advocaat Inez Weski geen melding gemaakt van activiteiten van de NCTV in de opsporing. In september 2019 kreeg de NCTV wel een rol in de bescherming en veiligheid rond de strafzaak tegen Taghi. Dat was een reactie van minister van Justitie Ferd Grapperhaus op de moord op advocaat Derk Wiersum. Uit uitlatingen van kroongetuige Nabil B. en zijn advocaten valt op te maken dat de NCTV inderdaad als aanspreekpunt inzake beveiligingskwesties fungeert. (tekst gaat verder onder reclame)

Spullen

In het Marengo-dossier blijkt wel dat de veiligheidsdienst AIVD in Dubai aanwezig was na de aanhouding van Taghi. Waarschijnlijk deed de dienst ook mee aan het opsporen van Taghi. De dienst had in ieder geval een warm contact met de autoriteiten in Dubai. Het hoofd van de Nederlandse Nationale Politie bedankte na de arrestatie de geheime dienst van de Verenigde Arabische Emiraten hartelijk voor de kennelijke bijdrage.

De AIVD kreeg van de autoriteiten in Dubai ook spullen in handen die onder Taghi in beslag waren genomen. Dat ging in ieder geval om twee BlackBerry-telefoons, een iPhone, een tablet, een laptop en een harde schijf. Die spullen kreeg de AIVD op 7 januari 2020 overgedragen, zo noteerde de dienst in een ambtsbericht aan het Openbaar Ministerie van 14 januari 2020.

In het politiedossier verklaren Nederlandse politiemensen dat er door Nederlandse politie pas op 18 december 2019 naar Dubai werd gereisd.

Een van twee Nederlandse mannen die gelijktijdig met Taghi in Dubai werden opgepakt heeft in een verklaring gezegd twee dagen voor de aanhouding van Taghi daar in de buurt twee buitenlanders op straat te hebben gezien. Ze liepen daar ‘over de weg’ op een plek waar nooit mensen lopen. Hij karakteriseerde deze man en vrouw als ‘Nederlanders’.

Zie ook:

Hoe Taghi in Dubai in het nauw werd gedreven

Rechter: opsporingsmiddelen tegen Taghi worden ‘nooit openbaar’