‘Nekklem in strijd met Europees recht’ (VIDEO)

De nekklem die politie en bijvoorbeeld personeel in penitentiaire inrichtingen toepassen is in strijd met het Europees recht. Dat zei emeritus hoogleraar Anton van Kalmthout woensdag in 1Vandaag. Drie sterfgevallen in de bajes zijn waarschijnlijk gevolg van de nekklem.

Mensenrechtenverdrag

Van Kalmthout is het Nederlandse lid van de commissie tegen Foltering en Onmenselijke Behandeling van de Raad van Europa. Hij reageert hiermee op de drie sterfgevallen binnen gevangenismuren die mogelijk een gevolg zijn van een nekklem, waar Crimesite eerder over berichtte. Van Kalmthout:

Middelen die de adem kunnen afsnijden en die tot coma of dood kunnen leiden zijn in strijd met artikel 3 van het mensenrechtenverdrag.

De emeritus hoogleraar vindt dat de nekklem zowel binnen- als buiten gevangenismuren verboden moet worden.

Intern Bijstandsteam

Nabestaanden van drie families vermoeden dat hun geliefden zijn gestorven na toepassing van het geweldsmiddel door een zogenaamd Intern Bijstandsteam. Twee van deze gevallen worden nu onderzocht. Van Kalmthout is van mening dat binnen detentie het gebruik van de nekklem buitenproportioneel is:

Als je met vijf tot zeven man een cel binnengaat kun je ook met andere middelen een persoon onder controle brengen.

Inspectie

Op het moment is de nekklem onderdeel van onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Dit zal in 2016 klaar zijn. Hoewel Van Kalmthout dit onderzoek toejuicht, zou de nekklem tot die tijd in de ban moeten. ‘In afwachting van het onderzoek zou je moeten zeggen laat die nekklem nu buiten schot. Verbied de nekklem in ieder geval voor de periode van het onderzoek’, zegt hij.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt het onderzoek van de Inspectie naar de nekklem af te wachten en wil niet vooruit lopen op de conclusies.

Alle berichten over de nekklem.