‘Niet aannemelijk dat Khalid Kasem ambtenaar DJI heeft omgekocht’

‘Niet aannemelijk dat Khalid Kasem ambtenaar DJI heeft omgekocht’

Het is niet aannemelijk dat advocaat Khalid Kasem een selectieambtenaar van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft omgekocht. ‘Het onderzoek heeft geen feiten opgeleverd voor de beweerde omkoping.’

Analyse

Dit maakt de Dienst Justitiële Inrichtingen donderdagmiddag bekend. Het Bureau Integriteit van DJI stelt vast na een analyse van procedures en op basis van interviews dat het ‘niet aannemelijk is dat sprake is van een integriteitsschending’ door advocaat Khalid Kasem.

De directeur van DJI stelt dat het onderzoek van het Bureau Integriteit ‘geen aanwijzingen of feiten heeft opgeleverd voor de beweerde omkoping.’

Schakels

In een bericht stelt DJI dat een selectiefunctionaris ‘slechts één van de vele schakels in de keten is die (onrechtmatige) invrijheidstelling van een gedetineerde zou kunnen bewerkstelligen of zou kunnen bewerkstelligen dat een gedetineerde op onrechtmatige wijze bepaalde vrijheden toegekend krijgt.’

Geen bepalende rol

Na het advies of besluit van een selectiefunctionaris moet de desbetreffende penitentiaire inrichting (PI) het advies of besluit nog verwerken, legt DJI uit in haar persbericht. ‘Selectiefunctionarissen hebben geen bepalende rol bij de invrijheidstelling. Dit gaat namelijk op basis van een advies van de PI. Een afwijkend besluit door een selectiefunctionaris valt onmiddellijk op bij de PI. Verder kent het proces nog een aantal waarborgen, zoals multidisciplinair overleg, meer-ogen-principe, fiattering en vastlegging in systemen.’