Nieuwe maatregelen tegen zware criminaliteit op komst

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil nog veel verder gaan om georganiseerde misdaad te bestrijden. Het wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit komt naast al bestaande plannen, zoals oprichting van een speciaal team van verschillende (politie)diensten

Wiersum

Een jaar na de moord op advocaat Derk Wiersum ligt er nu in de Tweede Kamer het voorstel om op bedreiging van togadragers een maximale gevangenisstraf van vier jaar te stellen, net zoals voor burgemeesters en andere bestuurders. Grapperhaus denkt dat de voorgestelde verhoging ‘een duidelijk signaal’ is dat deelnemers aan de rechtspraak hun functie in vrijheid en veiligheid moeten kunnen vervullen, en dat intimidatie en bedreiging onacceptabel zijn. Het strafmaximum voor bedreiging van twee naar drie jaar gevangenisstraf en voor de bedreiging van burgemeesters, wethouders, gedeputeerden naar vier jaar gevangenisstraf.

Havens

Er komt ook strafbaarstelling van het illegaal verblijf op logistieke knooppunten: havens, vliegvelden en spoorwegemplacementen. Er komt een gevangenisstraf van een jaar op te staan. Als er sprake is van binnendringen, bijvoorbeeld als een crimineel een valse pas gebruikt of zich verstopt in een bedrijfswagen om het terrein op te komen, gaat de maximumstraf omhoog naar twee jaar. Om beter onderzoek te kunnen doen naar de achtergrond van deze verdachten en hun relatie met (internationale) criminele netwerken in kaart te kunnen brengen, wordt voorlopige hechtenis mogelijk.

Chemicaliën

Verder kondigde de minister aan dat politie en Openbaar Ministerie meer mogelijkheden krijgen om bepaalde chemicaliën uit handen van criminelen te houden. Precursoren voor harddrugs worden verboden. Bezit en transport evenals de in- en uitvoer van deze stoffen wordt strafbaar, met een maximumstraf van zes jaar.

Kosten vernietiging

Daarnaast wil de minister de kosten die de Staat maakt voor de vernietiging van gevaarlijke inbeslaggenomen spullen zoals chemicaliën, drugs en illegaal vuurwerktaan verhalen op criminelen. Het opruimen van wietkwekerijen kostte in 2018 5,8 miljoen euro.

Er kan verder straks in meer gevallen onderzoek worden gedaan naar het vermogen van veroordeelde criminelen. De praktijk laat zien dat zij flinke geldboetes en schadevergoedingsmaatregelen die bij een veroordeling worden opgelegd niet altijd betalen terwijl er wél aanwijzingen zijn dat zij over geld beschikken. Nu zijn er nog te weinig mogelijkheden om in die gevallen een duidelijker beeld te krijgen van het vermogen van de crimineel, vindt Grapperhaus. Met de maatregel wordt het mogelijk de opgelegde sancties (ook beslag) makkelijker uit te voeren en krijgen criminelen veel minder kans de tenuitvoerlegging van hun geldstraf te frustreren.