Nieuwe tijdelijke weg PI Vught moet begin 2024 klaar zijn

De nieuwe tijdelijke weg tussen de PI Vught en de snelweg moet begin 2024 in gebruik worden genomen. De extra weg moet een einde maken aan risicovolle transporten van zware criminelen, die nu vaak dwars door woonwijken in Vught of Cromvoirt plaatsvinden.

Omroep Brabant schrijft dat de nieuwe tijdelijke weg de verbinding wordt tussen de PI Vught, via een nog te bouwen brug over het Drongelens kanaal naar de Gementweg. Vanuit daar zijn er verschillende manieren om de snelwegen te bereiken.

Twee à drie transporten per week

Het project gaat zo’n drie miljoen euro kosten. De gemeente Vught legt de tijdelijke route aan, het Ministerie van Justitie en Defensie betaalt hem. De gemeente Vught verwacht dat er wekelijks twee à drie transporten van gedetineerden over de nieuwe weg plaatsvinden, in colonnes van drie tot vijf auto’s, met soms nog een helikopter.

Nieuwe hoofdingang

De inwoners van de gemeente zijn in een brief op de hoogte gesteld dat de nieuwe weg zeker tien jaar blijft bestaan. Mogelijk wat langer, als de veiligheid dat verlangt. Een vergunning is nog niet rond; in september leggen burgemeester en wethouders het plan eerst nog voor aan de gemeenteraad. In het toekomstplan zal ook komen te staan dat de PI Vught een nieuwe hoofdingang aan de westkant van het complex, inclusief parkeergarage wil laten bouwen.

Onverantwoord

De beveiliging en de toename van het vervoer van criminelen van de ‘buitencategorie’ zorgt al jaren voor risicovolle en kwetsbare locaties op de routes in bijvoorbeeld Vught en Amsterdam-Osdorp. Deze zogenoemde BOT-verplaatsingen zijn volgens het ministerie van Justitie en Defensie en de gemeente Vught niet langer verantwoord en moet fors verminderd worden.

Sinds 1 juli is het luchtruim boven de PI Vught voor een half jaar dicht omdat er een verhoogd risico op vluchtpogingen is.