Officier en politiemensen pleegden valsheid: geen vervolging

Een officier van justitie en twee politiemensen die volgens het Openbaar Ministerie valsheid in geschrifte pleegden worden niet voor de rechter gebracht. Dat heeft het parket Noord-Holland woensdag naar buiten gebracht.

Datum en plaats

In de zaak van de dodelijke woningoverval in Gees in 2016 maakte politiemensen en twee officieren van justitie (van het parket in Assen) een aantal vormfouten. De advocaten van de verdachten stelden dat de rechtbank was misleid door het Openbaar Ministerie.

Eén de fouten ging over een vermelde datum en plaats van ondertekening van een getuigenverhoor. De politieambtenaren hadden hun handtekening gezet onder een foutieve datum en plaats. Ze zeiden dat dit was gebeurd omdat ze het proces-verbaal niet nauwkeurig hadden doorgenomen. In hun ogen was het niet opzettelijk maar onzorgvuldig.

In de zaak zat de schijn echter tegen. De officier van justitie bleek ervan doordrongen te zijn dat de datum en plaats verkeerd was en nam het verbaal toch op in het dossier.

Nu concludeert het Noord-Hollandse parket dat zowel de de twee politiemensen als de officier van justitie een strafbaar feit pleegden: valsheid in geschrifte.

Genoeg gestraft

Maar tot een strafvervolging komt het niet. Het parket vindt dat de betrokkenen genoeg gestraft zijn door de negatieve berichten over de vormfouten in de media. Verder vindt het parket dat de valsheid in geschrifte geen betrekking had op de inhoud van de getuigenverklaring, maar alleen op procedurele fouten: ‘Uit niets is gebleken dat het verbaal geen adequate weergave zou bevatten van wat de getuige heeft verklaard.’

Overigens leidden de vormfouten tot lagere straffen en een vrijspraak voor één van de verdachten.

Abusievelijk

Twee andere onjuistheden in processen-verbaal leverden volgens het parket geen strafbaar feiten op. Het ging daarbij over de onjuistheid in de volgende zin over een verhoor van een verdachte:

Naar later bleek dat het verhoor abusievelijk niet op geluid is opgenomen.

De politiemensen gebruikten het woord ‘abusievelijk’ niet nauwkeurig genoeg, is de conclusie van het parket. Ze bedoelden dat het verhoor eigenlijk volgens de regels had moeten worden opgenomen maar dat ze dat op het laatste moment niet deden. Ze bedoelden niet dat ze vergeten hadden de opnameknop aan te zetten.

De andere onjuistheid betrof het noteren dat een verdachte een verklaring niet wilde ondertekenen, terwijl ze dit besluit pas nam na overleg met haar advocaat.

Bij de woningoverval in Gees, in juni 2016 kwam Koert Elders (69) om het leven. Een Amsterdammer en een Belg kregen van de rechtbank straffen van 12 jaar cel.