Officier van justitie maakte fout in proces dodelijke steekpartij

Een Amsterdamse officier van justitie heeft zich in het proces over een dodelijke steekpartij teruggetrokken na een fout. Een cruciale verklaring van een getuige kan niet meer worden meegenomen in het bewijs.

Een mes

De steekpartij was vorig jaar op Plein ’40-’45 in Amsterdam-Slotermeer. Er was een ruzie aan vooraf gegaan. De kemphanen stonden al langer vijandig tegenover elkaar. Een 22-jarige jongen bezweek in een ziekenhuis aan zijn verwondingen en een nu 34-jarige verdachte is ervoor voor de rechtbank gebracht. De verdachte zegt uit noodweer te hebben gehandeld.

De belangrijke getuige zegt dat de verdachte al voor de fatale ruzie om een mes vroeg. Dat is een essentieel onderdeel van die verklaring omdat dit belangrijk voor het bewijs kan zijn. Het is zowel een aanwijzing voor moord als een argument om het verweer van noodweer kracht bij te zetten.

Team Bijzondere Getuigen

De getuige heeft zichzelf bij de politie gemeld maar wilde uit angst anoniem blijven. De politie nam zijn verhaal op in een proces-verbaal van bevindingen. Daarna kwam de getuige terecht bij het Team Bijzondere Getuigen (TBG) om de anonimiteit te waarborgen. Vervolgens werd er een nieuw proces-verbaal opgesteld, bestemd voor het dossier dat naar de rechtbank ging, het oude verbaal werd niet toegevoegd.

Een deel van de verklaring van de getuige werd onjuist weergegeven in het nieuwe proces-verbaal. De getuige zei tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris een en ander niet zo gezegd te hebben en dat het verbaal deels onjuist was. De rechter-commissaris stelde vervolgens vragen aan de officier van justitie. Die gaf toe dat ze beide verklaringen niet goed had vergeleken en gecontroleerd of het nieuwe proces-verbaal juist was.

Niet genoeg

Gevolg is nu dat het proces-verbaal niet meer kan worden gebruikt. De officier van justitie heeft besloten om zich terug te trekken. Zo wordt (ook) uitgesloten dat zij meer kennis heeft over de zaak dan de rechter en de verdediging, wat juridisch onaanvaardbaar zou zijn. De rechter-commissaris heeft zich op het standpunt gesteld dat de belangen van de verdachte in de zaak niet zijn geschaad.

De rechter-commissaris vindt wel dat er sprake is geweest van een zogeheten ernstig vormverzuim en dat daarom de verklaring niet meer kan worden gebruikt. Maar Advocaat Yehudi Moszkowicz vindt dit niet genoeg:

Ik heb dit nog nooit meegemaakt en ik vind de fout ook echt onbegrijpelijk. Ik vind in ieder geval dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard en zal om dat te bereiken de komende tijd een breed palet aan onderzoek- en getuigenverzoeken gaan indienen. Waaronder het horen van de officier van justitie over haar rol in dit traject van misleiding.