OM deed appjes Nabil B. af als persoonlijk en niet relevant

Het Openbaar Ministerie in de Marengozaak wil nog niet inhoudelijk reageren over de dinsdag naar buiten gebrachte appjes van kroongetuige Nabil B. aan zijn vriendin. In die appjes lijkt B. erop belust lijkt te zijn om het Openbaar Ministerie financieel een poot uit te draaien in de onderhandelingen over zijn deal.

Door @Wim van de Pol

Advocaten Nico Meijering en Christian Flokstra kregen inzage in deze appjes, die op een iPhone van B. stonden. Deze telefoon (zo bleek pas veel later) had de kroongetuige vanaf het najaar van 2017 een paar manden lang in zijn cel gehad.

Door het naar buiten brengen van de appjes door de advocaten (van onder meer Mohamed Razzouki) schenden de advocaten afspraken, aldus de officieren van justitie. De advocaten hadden de appjes alleen ‘ter inzage’ gekregen. De officieren van justitie zeiden woensdag op zitting voor de rechtbank dat de appjes daarom niet zomaar allemaal kunnen worden opgenomen in het dossier. Het OM had vooraf met de advocaten willen discussiëren over de relevantie van de berichten.

De advocaten in het Marengo-proces zijn boos op het OM omdat nu blijkt dat deze appjes wel degelijk relevante informatie bevatten over de positie van de kroongetuige in zijn onderhandelingen met het OM, en dus van belang zijn voor zijn geloofwaardigheid. Het Openbaar Ministerie heeft deze appjes eerder afgedaan als persoonlijk en niet van belang.

Betrouwbaarheid

De advocaten willen op grond van de informatie in de appjes veel meer weten over toezeggingen die aan B. zijn gedaan, en over zijn afspraken, en ze willen verschillende getuigen nader aan de tand voelen. Ze menen ook dat de betrouwbaarheid van de verklaringen verder zijn aangetast.

Dat laatste ook al omdat het nog de vraag is over welke (internet)informatie of informatie uit het politiedossier de kroongetuige in die cruciale periode kon beschikken. De kroongetuige deed zijn uitspraken namelijk vlak voordat hij zijn eerste overeenkomst over zijn verklaringen met het OM tekende (dat was direct na de Kerst van 2017).

‘Tot de laatste cent’

Daarnaast bereidde B. zich toen voor op een financiële overeenkomst met justitie waarin ook de afspraken over zijn veiligheid en die van familieleden begrepen is. B. schetste zijn gesprekspartner Team Getuigen Bescherming (TGB) als de ‘grootste maffia van de wereld’. Hij adviseerde zijn vriendin gesprekken met TGB op te nemen (‘Doe je dictafoon aan (…) Neem gesprek op’).

TGB zou moeten betalen voor zijn coöperatie omdat de Marengo-zaak zo groot is (‘Wegtrappen en klaar? No way helemaal uitzuigen. Tot de laatste cent’). Hij beschouwde zich als de ‘kip met gouden eieren’ en appte verder onder meer: ‘Ze willen ons afkopen met poep. Ze willen je minimum geven. Ze proberen gaat ze niet lukken.’ Zijn toenmalige advocaten (waarschijnlijk onder meer de vermoorde Derk Wiersum) vond hij in de onderhandeling niet hard genoeg en ‘te goedgelovig’.

Menselijke maat

Woensdag sprak B.’s advocaat Peter Schouten de rechtbank toe. Die bracht in herinnering dat B. als getuige ernstig gevaar liep en dat de apps ook tegen die achtergrond moeten worden bezien. Toen en nu nog altijd is de beveiliging van kroongetuige en familie volgens Schouten slecht geregeld. ‘Nabil was daar woest over’, aldus Schouten. ‘Wie dat niet snapt vergeet de menselijke maat’.

De geldbedragen van bijvoorbeeld 1,8 miljoen euro (die Fred Ros volgens de kroongetuige zou hebben meegekregen) zijn volgens Schouten uit de lucht gegrepen. De maandelijkse kosten voor beveiliging van B.’s familieleden zijn daarentegen reëel en enorm volgens Schouten.

B.’s andere advocaat Onno de Jong ontkende indertijd tegen Nabil B. iets te hebben gezegd over de lening die zijn toenmalige client Fred Ros kreeg.

Woensdag is de laatste zitting in Marengo voor de zomer. De rechtbank zal later beslissen over de talrijke verzoeken van de advocaten. Vanaf september gaat de zaak weer verder in het openbaar.