‘Kroongetuige vond het niet erg dat zijn deal naar buiten kwam’

Kroongetuige Nabil B. zat er helemaal niet mee dat het Openbaar Ministerie in maart 2018 naar buiten bracht dat er tegen Ridouan Taghi en medeverdachten een kroongetuigendeal met hem was gesloten. Advocaat Nico Meijering zei op de zitting van het Marengo-proces dat dit valt te lezen in de berichtjes die B. uitwisselde met zijn familie en vriendin op zijn iPhone.

‘Geen smeekbedes’

Meijering baseert zich op vele duizenden appjes die zijn verstuurd tussen 14 november 2017 en 9 februari 2018. De indruk bestond tot nu toe dat de deal door het OM (in maart 2018) eerder naar buiten was gebracht dan de kroongetuige wilde. Dat de broer van de kroongetuige kort daarna werd vermoord werd in verband gebracht met het uitkomen van de deal.

De kroongetuige (en zijn vriendin) wisten, afgaande op de berichtjes, al in december 2017 dat de deal in maart naar buiten zou komen. B. had daar kennelijk geen moeite mee. Er zijn volgens Meijering geen smeekbedes van de kroongetuige geweest om zijn deal stil te houden. Hij ziet dat als tekenend voor de betrouwbaarheid van de kroongetuige.

De iPhone waar de berichtjes opstonden had B. enige tijd in zijn cel en kwam (nadat zijn advocaat Derk Wiersum werd doodgeschoten) in handen van het Openbaar Ministerie.

Betaalmuren

Uit andere berichtjes die Meijering de revue liet passeren blijkt dat B. het maximale uit zijn deal wilde halen en dat het OM-onderdeel (Team Getuigen Bescherming, TGB) dat daar over ging ’tot de laatste cent uitgezogen moet worden’. B. appte TGB te willen ’terugneuken’, omdat die vieze spelletjes zouden spelen.

Verder appte B. dat hij contact had gehad met zijn (inmiddels huidige) advocaat Onno de Jong, die destijds Fred Ros bijstond. De Jong zou hem hebben ingelicht dat Fred Ros, de kroongetuige in het Passage-proces, 1.8 miljoen euro had meegekregen, als lening. Dat leek B. kennelijk ook wel wat. Je hoefde dat geld ‘nooit terug te betalen’, wist B..

Uit de berichtjes op de iPhone die hij in zijn cel had blijkt verder dat er “gunstbetoon” richting de kroongetuige is geweest. Hij kreeg de toezegging dat de soberder regeling voor voorlopige invrijheidstelling niet voor hem zou gelden. Ook mocht hij in het huis van bewaring enkele nachtjes met zijn partner en kind doorbrengen.

Meijering wil precies weten welke gunsten nog meer aan Nabil B. zijn verleend. Ook bijvoorbeeld hoe lang B. toegang had tot internet en hoe hij achter betaalmuren informatie kon krijgen. Ook wil hij de vriendin en twee zussen van B. nog horen als getuige.

Toen B. zich in januari in Amsterdam had laten aanhouden met een vuurwapen had hij een andere iPhone bij zich. Op die telefoon stond een video van de een maand daarvoor doodgeschoten Martin Kok, die de recherche niet direct onderzocht en waarover B. geen vragen hoefde te beantwoorden.

Nabil B. was niet aanwezig op de zitting van dinsdag. Wegens ‘medische problemen’ is hij niet in staat om te getuigen. Hoofdverdachte Ridouan Taghi was evenmin present.