OM heeft nieuwe informatie in de liquidatiezaak Marengo (UPDATE2)

OM heeft nieuwe informatie in de liquidatiezaak Marengo (UPDATE2)

Woensdag heeft het landelijk parket van het Openbaar Ministerie in de strafzaak Marengo een aantal nieuwe stukken aan de Amsterdamse rechtbank en de verdediging gestuurd. Volgens de rechtbank is nog niet duidelijk of deze stukken gevolgen hebben voor het verloop van de strafzaak tegen Ridouan Taghi en medeverdachten.

Nabil B.

Het gaat om vier processen-verbaal over de inhoud van drie pgp-telefoons, waarvan de opgeslagen informatie recent (nader) is ontsleuteld. Deze telefoons waren in gebruik bij verdachten in het Marengo-proces, onder wie de kroongetuige Nabil B..

Verder zijn door het Openbaar Ministerie recent stukken ontvangen van de Marokkaanse autoriteiten van een getuigenverhoor. Van wie heeft het Openbaar Ministerie niet naar buiten gebracht.

De aanvulling op het dossier is toegestuurd aan de rechtbank en de advocaten in het Marengo-proces.

Uitstel

Er ligt al enige tijd een levenslange eis tegen Taghi en ook sommige andere verdachten. De rechtbank zou op 27 februari uitspraak doen tegen Ridouan Taghi en de zestien medeverdachten.

De rechtbank twijfelt dus nu of nader uitstel noodzakelijk is.

De nieuwe advocaten van Taghi legden de verdediging neer, onder meer omdat ze van de rechtbank volgens hen te weinig tijd kregen om zich in te lezen en voor te bereiden. De rechtbank wees hun eisen af.

Niet optreden als advocaat

In een reactie laten de drie advocaten van Taghi weten niet alsnog op te zullen treden als advocaten voor Ridouan Taghi.

Arthur van der Biezen, Sjoerd van Berge Henegouwen en Michael Ruperti zeggen in een verklaring: ‘Eigenlijk is deze nieuwe situatie niet veel anders dan de situatie die zich eerder heeft voorgedaan. Om de nieuwe processen-verbaal te kunnen begrijpen in het licht van de beschuldigingen van Ridouan Taghi is het noodzakelijk om kennis te nemen van het Marengo-Dossier. De rechtbank heeft ons keer op keer laten weten dat nieuwe ontwikkelingen geen reden waren voor de advocaten van Taghi om serieus mee te mogen doen. De rechtbank heeft het ons heel duidelijk gemaakt dat wij niet in de gelegenheid worden gesteld om kennis te nemen van het omvangrijke dossier. De rechtbank zag voor ons alleen een rol weggelegd als schijnverdediging. Voor die rol hebben we bedankt. En dat blijven we doen.’