‘OM kwam toezeggingen aan familie kroongetuige niet na’

Een broer van kroongetuige Nabil B. is nog altijd met het Openbaar Ministerie in gevecht over zijn veiligheid. In 2019 werden er al juridische procedures gevoerd. Zijn (anonieme) advocaat zou met het werk willen stoppen omdat hij zich niet veilig voelt en door het Openbaar Ministerie niet serieus voelt genomen. Dat blijkt uit een interview met deze “Aziz” in de Volkskrant.

Ondernemer

De broer is ondernemer en heeft zich op eigen kosten gevestigd in het buitenland. Onderhandelingen over de kosten van beveiliging, onder meer een verbouwing van zijn huis liepen stuk. De Volkskrant heeft het dossier dat de broer van de kroongetuige heeft verzameld in kunnen zien. Er zijn opnames van gesprekken en app- en e-mailuitwisselingen.

Kroongetuige Nabil B. zegt deel uitgemaakt te hebben van een criminele organisatie die onder leiding stond van Ridouan Taghi, die een reeks moorden liet plegen. Ook Nabil B. assisteerde bij enkele concrete liquidaties. Op 14 januari 2017 liet hij zich aanhouden met een vuurwapen en werd hij kroongetuige.

Tegen de deal

De familie van Nabil B. was tegen het sluiten van de kroongetuigedeal vanwege de gevaren. Ook wilden ze niet dat de deal bekend werd gemaakt voordat de beveiliging van de familie rond was. Het Openbaar Ministerie bracht de deal in maart 2018 toch naar buiten, opdat op de verklaringen van B. een verdachte in liquidatieproces Marengo in hechtenis zou blijven. Kort daarop werd broer Reduan in zijn bedrijf in Amsterdam geliquideerd. (tekst gaat verder na reclame)

Signalen

Volgens “Aziz” waren er voor die liquidatie al signalen dat er een ernstige dreiging tegen familieleden speelde. Dat was al zo direct nadat Nabil B. zich in januari 2017 had laten aanhouden met als doel kroongetuige te worden. De politie beschikte over een pgp-chat waarin Taghi een ernstige bedreiging zou hebben geuit: ‘Hy weet ga iedereen van hem laten slapen als die mijn naam heeft genoemt’.

Advocaten van de kroongetuige werden in januari 2017 gebeld door een zogenaamde “broer” van de kroongetuige die wilden weten waarom Nabil ‘offline’ was en de vraag stelde of hij zou gaan klikken. Aziz zegt ook “spotters” in zijn straat te hebben gezien en dat die er ook bij andere familieleden waren. Een van die spotters was volgens Aziz Anouar B., die vastzit in Marokko voor betrokkenheid bij een vergismoord in Marrakech. Aziz zegt kentekens en andere informatie aan de politie te hebben overgedragen maar nooit iets te hebben vernomen.

Toezeggingen

Een OM’er heeft Aziz persoonsbeveiliging van de DKDB toegezegd en ook dat zijn huis op kosten van de staat wordt verbouwd om het veiliger te maken. Als over de kosten van de verbouwing geen akkoord komt komen de partijen langzamerhand in ernstig conflict. Bovendien zou uit een gespreksverslag blijken dat het Nederlandse beveiligingsstelsel de capaciteit niet heeft om alle familieleden van de kroongetuige persoonsbeveiliging te bieden.

Aziz leeft nu in het buitenland maar zegt daar eigenlijk niet te kunnen wonen en werken, onder meer omdat hij identiteit geheim moet houden.

Geen signalen

Het OM stelt in de Volkskrant dat er destijds geen concrete signalen waren. Het OM erkent wel in de toekomst anders met familie om te willen gaan:

Achteraf hadden we in het Marengo-proces de mening van de familie van de kroongetuige veel zwaarder moeten laten meewegen. Maar dat betekent niet dat we, als een familielid tegen is, zo’n deal per definitie niet doorzetten. Het maatschappelijk belang speelt ook mee bij de afweging.

Het OM zegt verder zich ‘niet te herkennen’ in het door de broer geschetste conflict en dat ‘veel en langdurige inspanningen’ zijn geleverd om voor de kroongetuige-broer ‘een stabiele en veilige’ situatie te bereiken.

Over niet nagekomen toezeggingen zegt het OM dat er sprake was van: ‘voortschrijdend inzicht. Wat op moment één een goede oplossing leek, kan dat op moment twee al niet meer zijn’.