OM verdenkt aanslagpleger van terreurdaad

Het Openbaar Ministerie denkt dat de Utrechtse aanslagpleger Gökmen T. alleen opereerde, en een teroristische aanslag wilde plegen. Vrijdag zal de 37-jarige verdachte worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Combinatie

De verdenking betreft voorlopig drie strafbare feiten: meervoudige moord c.q. doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk. Het onderzoek is nog in volle gang.

Er wordt nog onderzocht of T. heeft gehandeld vanuit enkel een terroristisch motief, of dat zijn handelen voortkwam vanuit persoonlijke problematiek in combinatie met een geradicaliseerd gedachtengoed.

Ondersteunende rol

Er is tot nog toe geen enkele relatie tussen de verdachte en de slachtoffers gebleken. Het onderzoek heeft inmiddels ook aanwijzingen opgeleverd dat de verdachte tijdens het schietincident geen hulp van andere personen heeft gehad.

Wat betreft de op dinsdagmiddag aangehouden 40-jarige verdachte wordt nog onderzocht of hij mogelijk een ondersteunende rol, buiten het schietincident om, heeft gehad.

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) krijgt opdracht om onderzoek te verrichten naar de persoonlijkheid van verdachte.