OM vraagt bij rechtbank verbod Satudarah

Het was al naar buiten gebracht via De Telegraaf maar vrijdag maakte het landelijk parket van het Openbaar Ministerie het ook formeel bekend: de rechtbank in Den Haag is gevraagd Satudarah Motorcycle Club officieel te verbieden.

Einde

Het Openbaar Ministerie wil dat er definitief een einde komt aan de aanwezigheid van Satudarah in Nederland. Het OM vindt de aanwezigheid van de club in strijd is met de openbare orde. Ook de clubs Supportcrew 999, Saudarah en Yellow Snakes MC vallen onder het verzoek om een verbod.

Ondermijnend

Het OM baseert zich in het verzoekschrift voor een civiel verbod op artikel 2:20 van het Burgerlijk Wetboek. De activiteiten van Satudarah zijn volgens het OM ondermijnend en ontwrichtend voor de samenleving. Het OM:

Met een omvangrijke en gedetailleerde onderbouwing wordt in het dossier bij het verzoekschrift beschreven hoe de (vaak criminele) gedragingen van de motorbende een gevaar opleveren voor het maatschappelijk leven. Het verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank Den Haag omdat Moordrecht, waar Satudarah MC is opgericht, in het arrondissementDen Haag ligt.

Structurele criminaliteit

Het Openbaar Ministerie vindt dat Satudarah een gewelddadig imago cultiveert dat wordt gebruikt voor afpersing en intimidatie, en ook structureel criminaliteit pleegt en faciliteert. Er is ook ‘een subcultuur van wetteloosheid’ binnen de club, aldus het OM.

Zo hebben verschillende bestuursleden in interviews verteld dat bij de club alleen kindermisbruik niet wordt geaccepteerd. Uit onderschepte communicatie en documenten blijkt onder meer dat binnen Satudarah een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘clubgerelateerd vastzitten’ (waarbij de gedetineerde onder meer financieel gesteund wordt door de club) en vastzitten om andere redenen. Ook wordt binnen de club een strikte zwijgplicht gehandhaafd.

Geen aangifte

Leden van motorclub Satudarah maken zich, veelal samen met andere clubleden, vaak schuldig aan criminele activiteiten zoals drugshandel, wapenbezit en afpersing. Zo zijn de afgelopen jaren Satudarah (bestuurs)leden veroordeeld voor afpersingen gepleegd in onder meer Roden, Almelo, Apeldoorn, Maastricht, Eindhoven en Den Haag.

Het Openbaar Ministerie haalt het voorbeeld aan van een woningoverval in Tilburg die diende om een ‘schuld’ te innen. Een 70-jarige man werd zo ernstig mishandeld dat hij verschillende botbreuken en tandletsel opliep en in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Verder zegt het OM dat vaak van afpersingen uit angst geen aangifte tot stand komt.

Wapenbezit

Volgens het OM is er binnen de club vaak sprake van wapenbezit. In het dossier wordt de strafzaak aangehaald waarin vorige week een lid is veroordeeld voor het voorhanden hebben van een pistoolmitrailleur op de Ring in Amsterdam. In april is een Satudarah-lid uit Den Bosch veroordeeld voor het bezit van een vuurwapen en een handgranaat. In 2015  is een Satudarah-lid uit Hoensbroek veroordeeld omdat hij een automatisch vuurwapen in bezit had en daar ’s nachts willekeurige voorbijgangers, waaronder een hoogzwangere vrouw, mee had bedreigd.

Bad standing

Binnen Satudarah MC komt ook veel onderling geweld voor. In het dossier bij het verzoekschrift staan honderden geweldsincidenten door Satudarah-leden beschreven. Het OM vindt dat bestuursleden in die geweldscultuur ‘een initiërende en leidende rol’ hebben. Dat is volgens het OM te zien in de documentaire One Blood. Volgens het OM is ook van gevallen van mishandelingen door Satudarah-leden in de afgelopen jaren uit angst voor de club geen aangifte gedaan.

De politie heeft de laatste jaren verschillende signalen ontvangen dat leden van Satudarah uit angst voor geweld door hun clubgenoten niet uit de club durven te stappen als zij dat willen. De afgelopen jaren hebben tientallen ex-leden van Satudarah bij de politie melding gedaan van bedreiging, mishandeling en/of afpersing door hun (voormalige) clubgenoten. Verschillende van hen vertelden daarbij aan de politie ernstig mishandeld en bedreigd te zijn, in verschillende gevallen ook met vuurwapens. Ook zijn volgens het OM ex-leden gedwongen een geldbedrag en/of hun voertuig aan de club af te staan. In sommige gevallen was sprake van zeer ernstig letsel. Zo vertelde een ex-lid in januari 2017 aan de politie dat hij in 2016 bad standing de club is uitgezet en in een Satudarah clubhuis zo is mishandeld dat hij twee gebroken armen, gebroken ribben en een gebroken oogkas heeft opgelopen. Ook vertelde hij dat Satudarah-leden zijn auto en motor hebben afgenomen.

De meeste ex-leden die zulke meldingen deden wilden zouden geen aangifte willen doen uit angst voor de club. Ook zouden enkelen uit angst voor de club (met hun gezin) tijdelijk hun woning hebben verlaten of permanent zijn verhuisd. Strafrechtelijke vervolging is moeilijk doordat slachtoffers, getuigen en verdachten in de meeste gevallen niet willen meewerken aan politieonderzoek, zegt het Openbaar Ministerie.

Code rood

Satudarah is volgens het Openbaar Ministerie verwikkeld in een ‘permanente, gewelddadige territoriumstrijd met andere motorclubs’.

Daarbij wordt in onderlinge communicatie tussen leden regelmatig gesproken over ‘oorlog’ met andere grote motorclubs en geldt binnen de club een waarschuwingssysteem waarmee 24 uur per dag met een zogenaamd ‘Code Rood’ grote groepen clubleden kunnen worden opgeroepen. In het kader van deze ‘oorlog’ hebben Nederlandse Satudarah (bestuurs)leden automatische vuurwapens aan hun clubgenoten in Duitsland geleverd. In onder meer Denemarken en Duitsland is het in deze strijd tot ernstig geweld gekomen, waaronder schiet- en steekpartijen. In Nederland legt SMC bovendien op intimiderende wijze haar wil en beperkingen op aan kleinere motorclubs.

Motorclub Satudarah is buiten Nederland actief in verschillende andere landen. In Duitsland is de club in 2015 geheel verboden.