Ontslag brandweerman om lidmaatschap Hells Angels ongeldig

De Centrale Raad van Beroep heeft deze week definitief geoordeeld dat een Amsterdamse brandweerman en Hells Angel niet mag worden ontslagen. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland had zijn ontslag doorgezet ondanks een eerder besluit van de Amsterdamse rechtbank dat erover geen zorgvuldige afweging was geweest. De rechtbank had de veiligheidsregio opdracht gegeven een nieuw besluit te nemen. De Centrale Raad van Beroep in Den Haag is de hoogste ambtenarenrechter.

Hoofdbrandwacht-plus

De medewerker werd ontslagen omdat de Hells Angels als club strafbare feiten zou plegen. Er liep destijds al een procedure om de club verboden te verklaren (wat nog niet definitief is gebeurd). Het lidmaatschap van de man van de brandweer viel volgens de veiligheidsregio niet te verenigen met de voorbeeldfunctie die hij (als hoofdbrandwacht-plus) vervult.

De Centrale Raad van Beroep bevestigt nu in hoger beroep het oordeel van de rechtbank. Het bestuur heeft bij de afweging de achtergronden en omstandigheden rondom het lidmaatschap van de medewerker niet betrokken. Of de man zelf wel of niet betrokken was geweest bij strafbare feiten is niet uitgezocht. Hij had een bestuursfunctie (road captain) bij Hells Angels. Er was verder geen onderzoek gedaan naar de activiteiten van het chapter waarin de medewerker actief is.

De Raad vindt dat zo’n onderzoek wel had moeten plaatsvinden omdat de brandweerman ongeveer 20 jaar zijn werkzaamheden bij de brandweer naar volle tevredenheid heeft uitgeoefend, naast zijn lidmaatschap en functie bij Hells Angels. Het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio was ook van meet af aan op de hoogte van dit lidmaatschap en deze functie. Zijn lidmaatschap heeft nooit geleid tot ontoelaatbare of onwenselijke situaties in de functievervulling, vanwege een (schijn van) belangenverstrengeling of andere ongewenste invloed.

Geen verboden organisatie

Daarnaast is van belang dat op dit moment de Hells Angels nog geen verboden organisatie is. Daarover loopt nog een gerechtelijke procedure. Als de verbodenverklaring onherroepelijk is mag de medewerker zijn activiteiten in naam van Hells Angels niet meer voortzetten en als hij dat wel zou doen dan pas mag het bestuur van de veiligheidsregio hem om die reden ontslaan, aldus de Raad.

Het bestuur had nader onderzoek moeten doen om meer informatie te verkrijgen over het chapter waartoe de medewerker behoort en over zijn specifieke positie en activiteiten daarbinnen. Dat heeft het bestuur niet gedaan en daarom mag de medewerker niet ontslagen worden.

Zijn dienstverband is hersteld. De man gaat nu in gesprek met de werkgever over de voortzetting van zijn dienstverband.

Ruim acht jaar geleden heeft de gemeente Amsterdam ambtenaren verboden lid te zijn van motorclubs als Hells Angels, No Surrender en Satudarah. De gemeente probeerde drie ambtenaren te ontslaan maar dat ging niet door omdat er geen aantoonbaar verband bleek tussen hun functie en hun lidmaatschap van een MC.