Ontslagen agenten vechten ontslag aan voor eerherstel

Vijf politiemensen uit Limburg die zijn ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag vechten dat ontslag aan, zo schrijft De Telegraaf. Ze deelden in WhatsApp-groepen onder meer een foto van iemand die zelfmoord had gepleegd. De agenten eisen nu eerherstel maar zeggen tegelijk nooit meer voor de politie te willen werken.

‘Vette stinktrut’

De Limburgse agenten uit de eenheid Horst/Peel en Maas in Noord-Limburg werden onlangs definitief ontslagen, vanwege ernstig plichtsverzuim. Ze maakten zich schuldig aan pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden, zo was de conclusie van de leiding.

Een collega werd als een ‘vette stinktrut’ betiteld. Zij moest maar onder een bus worden ‘geflikkerd’. Een vrouwelijke chef werd omschreven als ‘baggervette trekzeug’. Foto’s van een gewonde arrestant, en van iemand die zelfmoord had gepleegd werden gedeeld.

In De Telegraaf zeggen de agenten dat dit ‘niet netjes’ was. Ze geven aan dat het gedrag als ‘een soort verwerking’ moet worden gezien van ellende die agenten in hun dagelijkse werkpraktijk moeten ondergaan.

Er zaten ook leidinggevenden in de appgroep, die niet ingegrepen, zo zeggen de agenten. Er zou van alles mis zijn geweest met de werksfeer en de wijze van leiding geven.

‘Te zwaar gestraft’

Bewijs voor het wangedrag kwam uit WhatsApp-berichten en informatie in de politiesystemen die tijdens het disciplinair onderzoek zijn bekeken. In het interview met De Telegraaf erkennen de agenten dat ze te ver zijn gegaan maar zeggen ze te zwaar te zijn gestraft. Ook zou in het onderzoek ontoelaatbaar zijn omgegaan met hun privégegevens.

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond vindt het ontslag onbegrijpelijk: ‘De aard en omvang van het onderzoek zijn disproportioneel.’

De korpsleiding zegt hard te hebben ingegrepen omdat het gedrag nu eenmaal ‘onacceptabel’ is geweest.

Er loopt ook nog strafrechtelijk onderzoek door de Rijksrecherche omdat er strafbare feiten zouden zijn geconstateerd.