Ook in hoger beroep een verbod voor Bandidos (UPDATE)

In navolging van de rechtbank heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Bandidos Motorcycle Club Holland (BMC Holland) verboden. Het hof vindt dat de motorclub moet worden ontbonden, omdat er bij de club sprake is van een cultuur van geweld en dreiging die negatief uitwerkt op de openbare orde. Maar de lokale chapters van de mc kunnen wel gewoon blijven bestaan.

Deze beslissing betekent dat BMC Holland niet langer mag bestaan en dat het verboden is om lid te zijn van BMC Holland. Opvallend is wel dat de beslissing geen betrekking heeft op het bestaan van andere zelfstandige Bandidos-motorclubs in Nederland, omdat het verzoek van het OM daarop niet was gericht. Dat betekent dat de lokale chapters gewoon kunnen blijven bestaan. Motorclub Bandidos is sinds 2014 in Nederland gevestigd en heeft chapters in Sittard, Nijmegen en Utrecht. Leden mogen wel de kleding van hun chapter dragen.

Internationaal

Het hof oordeelt ook dat, hoewel over de hele wereld Bandidos-motorclubs bestaan en actief zijn, niet is komen vast te staan dat er sprake is van een wereldwijde Bandidos-organisatie die als een zelfstandige eenheid naar buiten optreedt. Voor zover het verzoek van het OM erop is gebaseerd dat BMC Internationaal wel zo een organisatie is, wijst het hof dat verzoek daarom –anders dan de rechtbank– af.

Reactie Openbaar Ministerie

Het Landelijk Parket van het OM laat in een persbericht weten dat het niet om afzonderlijke verboden van de verschillende deelverenigingen had gevraagd omdat volgens het OM de verschillende chapters zich altijd als onderdeel van de gehele club presenteren. Het OM zal in cassatie gaan bij de Hoge Raad om – onder andere – dit gedeelte van de uitspraak van het hof daar voor te leggen.

Hier de uitspraak van het hof.