Opsporing Verzocht ingezet in “stooktraject”

In de eerder besproken studie ‘Met grof geschut’ over de A73-moord staat ook het hoofdstuk: ‘Het team denkt stooktrajecten uit’. Ja, u leest het goed, stooktrajecten, daarmee wordt getracht de verdachten op te stoken om met elkaar te gaan bellen of sms-en, om via de tap info te verkrijgen.

Door Jan Boone

Het stooktraject gaat volgens het rapport een half jaar na de moord lopen. Voor de uitzending ‘Opsporing verzocht’, welk programma dus wordt gebruikt voor stooktrajecten, wordt een vrouw uitgenodigd voor verhoor als verdachte. Er staat letterlijk: dit is een proefballon ter voorbereiding op de stookactie. Mensen worden dus in het kader van stooktrajecten zonder behoorlijke aanleiding aangehouden en verhoord, zonder redelijk vermoeden van schuld.

Zenuwachtig

Fantastisch wordt het als het rapport vermeldt: het is niet de bedoeling de druk zo ver op te voeren dat het risico van uitlokking van belastende verklaringen gelopen wordt. Als ik het goed begrijp betekent dit dat dit verhoor volstrekt onnodig is en alleen maar is bedoeld om te kijken of er iemand zenuwachtig wordt over de telefoon.

123 telefoontaps

In dit verband bevat het rapport informatie dat 123 telefoontaps werden gelegd, dat betekent dat derhalve in dit onderzoek tenminste 123 verdachten – allemaal woonwagenbewoners – werden afgeluisterd. De wijze waarop met de privacy van woonwagenbewoners wordt omgesprongen is schokkend. Het lijkt er haast op of woonwagenbewoners geen burgers zijn met rechten.

Sleepnet

Dit bleek ook al uit het feit dat een sleepnet over alle woonwagenbewoners in Brabant werd getrokken in de hoop dat een visje zou worden gevangen. Ik ben er tot nu vanuit gegaan dat ‘Opsporing verzocht’ een journalistiek programma was met weliswaar een nogal ranzig doel, maar wel ethisch verantwoord. Echter ‘Opsporing verzocht’ werd in het kader van de stookactie dus gewoon misbruikt door de politie.

Ernstig misbruik

Ik vraag mij daarom af of de redactie van ‘Opsporing verzocht’ zich bewust is van het feit dat zij door de politie wordt misbruikt. In ieder geval meen ik dat hier van ernstig misbruik sprake is en als de redactie van ‘Opsporing verzocht’ zichzelf enigszins respecteert, dit het einde van het programma betekent.

Publiek misleid

Het ontgaat mij volledig hoe het mogelijk is dat binnen de rechtsstaat politie en justitie menen zich te kunnen permitteren dat het publiek opzettelijk wordt misleid en van valse informatie wordt voorzien. Dit rapport bewijst zondermeer dat in Nederland wordt gediscrimineerd. Het levert hard bewijs dat in ieder geval woonwagenbewoners worden gediscrimineerd. Wat hun rechten zijn doet er kennelijk niet toe: Justitie wenst te scoren.

Rechtstaat

Wat mij het meest verontrust is het feit dat volgens de opstellers van het rapport weliswaar de moord niet bewezen werd, doch dat er toch maar mooi hennephandel boven water is gekomen. Uit de toepassing van ‘stookacties’ en misbruik van het programma ‘Opsporing verzocht’ blijkt dat justitie geen enkel belang lijkt te hebben bij het respecteren van de rechtsstaat.

Uitsluitend woonwagenbewoners

Tenslotte blijkt uit het rapport dat het uitsluitend om woonwagenbewoners ging die als dader konden worden aangemerkt.  Het rapport besluit met de mededeling dat er nu dus sprake is van een ‘cold case’. Nergens wordt ook maar op enig moment zelfs maar het vermoeden geuit dat het misschien helemaal niet om een woonwagenbewoner gaat. Het slachtoffer was een fervent gokker en er is geen enkel onderzoek gedaan – althans zulks blijkt niet uit dit rapport – dat het slachtoffer misschien wel is vermoord wegens gokschulden door iemand die niets met woonwagenbewoners te maken heeft.

Respectloos

Door nu een uitvoerig rapport te schrijven over woonwagenbewoners, mag vaststaan dat de Nederlandse overheid zonder schroom volstrekt respectloos met woonwagenbewoners om gaat. Maar in ieder geval heeft justitie er een opsporingsmiddel bij: ‘stookacties’. In dit rapport wordt duidelijk dat als de politie iemand waarschuwt dat ze het op hem gemunt hebben, dit wordt gedaan om te kijken wat de telefoontaps opleveren en dus niet om het mogelijk slachtoffer te waarschuwen. We dachten het al maar nu weten we het zeker.

Eerdere berichten over het rapport:

A73-rapport is schandalig en griezelig

‘Het ondoordringbare kampermilieu’

De pijnlijke mislukking van de A73-zaak

Lees ook eerdere columns van strafadvocaat Jan Boone.