Plukze-zaak cocaïnesmokkel: van 64 naar 9 miljoen

De rechtbank in Rotterdam vindt het niet aannemelijk dat Rotterdammer Ad M. voor 64 miljoen aan winst uit cocaïnehandel heeft verkregen. In plaats van de geëiste 64 miljoen moet M. 9.6 miljoen aan de Staat betalen.

Een derde deel

Volgens de rechtbank is dat de opbrengst geweest die M. heeft behaald met het organiseren van twaalf luchttransporten cocaïne van Brazilië naar het Duitse Frankfurt.

De rechtbank vindt dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt voor de stelling van het Openbaar Ministerie dat M. een derde deel van de totale winst, een bedrag van 64 miljoen euro, heeft verdiend met de drugstransporten. De officier van justitie had aangevoerd dat het aannemelijk is dat bij twaalf luchttransporten vanuit Brazilië naar Frankfurt in totaal 7.123,74 kilogram cocaïne werd vervoerd in plaats van blikjes Ecoflame (brandbare gel). De totale winst die met de invoer van de cocaïne zou zijn behaald is berekend op 192.089.045,09 euro. Uit anonieme politie-informatie was gebleken dat M. de handel met twee anderen binnenhaalde, een derde deel dus.

M.’s advocaat had aangevoerd dat de ontnemingsvordering moest worden afgewezen omdat M. ontkent dat hij zich in enige vorm heeft bezig gehouden met het transport van cocaïne en daar dus ook geen profijt van heeft genoten.

Casino

Voor de rechtbank staat vast dat er twaalf transporten met cocaïne zijn geweest. Omdat M. geen inzicht heeft gegeven in zijn aandeel is de rechtbank ertoe over gegaan de inkomsten te schatten.

M. heeft volgens de politie in de bewuste periode van 1 januari 2005 tot 1 april 2008 minimaal 1.014.592,72 cash uitgegeven. Daarnaast heeft hij onder meer woningen op Malta en een schip met een aankoopbedrag van USD 500.000 gekocht. Ook schreef de politie dat hij meerdere dure aankopen bij Antwerpse juweliers heeft gedaan en dat hij zeer regelmatig in het casino kwam en daar met grote sommen geld speelde. Ook is gebleken dat M. op 4 april 2008 in Hannover door de Duitse douane is gecontroleerd terwijl hij 989.500 euro in contanten bij zich had.

Gelet op de essentiële rol die M. bij de transporten heeft gespeeld en op zijn uitgavenpatroon schat de rechtbank dat hij bij elk transport ten minste 5 % van de winst heeft ontvangen. In totaal schat de rechtbank het wederrechtelijk verkregen voordeel van M. daarmee op: 9.604.452,25 euro.

Zie het vonnis.