Politie-corruptie op Curaçao: ‘Straks ben ik dood. Het is een gevaarlijke kwestie.’

In een onderzoek van het Openbaar Ministerie op Curaçao blijkt van vergaande corruptie onder agenten in belangrijke functies bij het Korps Politie Curaçao. Eén van de verdachten in het onderzoek naar de roof van een grote voorraad cocaïne uit een politiebureau is een ex-agent van politie. Hij zit nu in Nederland vast. Hij vreest voor zijn leven als hij naar Curaçao wordt overgeleverd. Eén en ander blijkt uit stukken die Crimesite heeft ingezien.

Door @Wim van de Pol

De zaak draait om de Grote Cocaïneroof, zoals dat op Curaçao is gaan heten: een brutale inbraak in de kluis van een politiebureau. In de nachtelijke uren van zaterdag 13 op zondag 14 oktober 2018 gebruikte een groep mannen een slijptol om een stalen deur van het bureau van de afdeling Narcotica van de Divisie Zware Criminaliteit in Rio Canario (Willemstad) te openen. Eenmaal binnen werkten ze de deuren van de kluis open met een hydraulische spreider (schaar). Dat apparaat was in 2014 gestolen bij de brandweer in Willemstad.

Kennis van binnen

Die zondagnacht namen de de mannen uit de kluis ruim 530 kilo cocaïne mee die in de kluis was opgeslagen. De buit was een partij van ruim 340 kilo, één van 148 kilo cocaïne, 12 kilo vloeibare cocaïne en kleinere hoeveelheden andere drugs. Al direct rees bij agenten die op het complex werken het vermoeden dat bij de inbraak gebruik was gemaakt van kennis van binnen de politie-organisatie. De rovers gingen niet door een van de (hoofd)ingangen naar binnen maar maakten één van meerdere nooddeuren open, precies de deur die toegang gaf tot de kluisruimte.

In het eerste onderzoek van het Korps Politie Curaçao (KCP) in 2018 kwam geen bewijs boven water dat zou kunnen leiden naar oplossing van de zaak.

Opdrachtgever

In maart 2020 geeft het Openbaar Ministerie op Curaçao opdracht om de zaak een review te geven. Ditmaal werkt het KCP samen met Nederlandse rechercheurs uit het zogeheten Recherche Samenwerkings Team (RST) dat op de Antillen bijspringt in grotere en complexe onderzoeken.

Dan blijkt dat er vanaf 2018 niet alleen vermoedens over politie-corruptie waren. Er waren ook echt wel aanwijzingen dat er politiepersoneel bij de roof betrokken was geweest.

In 2019 beschikte de Koninklijke Marechaussee op Curaçao bijvoorbeeld over een heimelijk in een auto opgenomen gesprek waarin een opdrachtgever bij name werd genoemd. Cocaïne van de opdrachtgever was in beslag genomen en hij had het teruggehaald: ‘Politieagenten hadden het in elkaar gezet in groepen en de 400 hebben ze verdeeld onder die jonge gasten en de politieagenten’, zei één van de sprekers.

Acute Alzheimer

De recherche spoort in Nederland deze spreker op. De man zegt ‘acuut aan Alzheimer’ te gaan lijden. Hij laat wel aantekenen er niets mee te maken te willen hebben:

Straks ben ik dood. Het is een gevaarlijke kwestie.

Er blijkt ook informatie over corruptie bij de inlichtingendiensten van de KPC en de Kustwacht te zijn binnengekomen, al in 2018 en 2019.

Dan komt er in 2021 een stroomversnelling. Een verdachte in een andere zaak laat informatie vallen over twee corrupte politiemannen en spreekt in een getapt gesprek over ene “Mauries”. Dat blijkt Mariens M. (32) te zijn. De eerder genoemde opdrachtgever is inmiddels overleden. Hij was een oom van M..

Over deze M. blijkt er ook al wat langer informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) beschikbaar te zijn, en verdenkingen tegen M. krijgen nader vorm.

Fuikbaai

Eén verhaal vinden de rechercheurs zeer interessant. M. zou betrokken zijn geweest bij het binnenhalen van een partij cocaïne, middels het betalen van steekpenningen, aan mensen van de Kustwacht. Het gaat om een partij van 340,66 kilo die op 15 september 2018 in de Fuikbaai is onderschept en in beslag genomen.

Dat is één van de partijen die is weggeroofd uit de politiekluis.

Uit nader onderzoek blijkt dat de telefoon van Mariens M. die september-nacht in de buurt van de beoogde plaats van aanlanding was. In totaal heeft de recherche in de zaak zeven verdachten gearresteerd. Mariens M. nam in 2019 ontslag en vestigde zich in Nederland. Hij is hier afgelopen januari aangehouden.

Arrestaties bij Fuikbaai

Army

Belangrijk in het bewijs tegen de verdachten zijn verklaringen van vier bedreigde anonieme getuigen die in juni tot januari van vorig jaar door de rechter-commissaris in Willemstad zijn gehoord.

De recherche heeft dan sterke aanwijzingen dat de roof is gepleegd door mensen van een criminele organisatie op Curaçao, “Army”, genaamd. En tevens dat M. erbij betrokken was geweest. Hij had een probleem, volgens één van de getuigen:

M. zou een contact hebben bij de Kustwacht, op zee. Hij had met hem een deal. Hij had ze betaald. De drugs zouden dan 100% veilig aan komen. Maar deze dag had de Kustwacht de drugs betrapt. De eigenaar van de drugs heeft M. toen onder druk gezet, omdat er al voor betaald was, om de drugs uit de Garipituweg te halen.’

Commandant arrestatieteam

Maar in de verklaringen (en andere bronnen) vallen ook namen van een serie mannen op vooraanstaande posities binnen het Curaçaose politiekorps, onder meer leden van “het arrestatieteam”. De commandant zou zelfs ‘diep’ in de drugshandel zitten. Het arrestatieteam wordt bij uitstek ingezet in operaties tegen de zware georganiseerde misdaad. Twee van de anonieme getuigen verklaarden over diepgaande corruptie bij de politie.

Kustwacht

Uit het dossier valt verder op te maken dat er kennelijk ook bij de Kustwacht corrupte contacten zitten. De Kustwacht valt onder verantwoordelijkheid van het Nederlandse ministerie van Defensie. De dienst werkt op zee en in de lucht samen met de Koninklijke Marine, en onder meer de Amerikaanse Defensie, om transporten van cocaïne in het Caraïbisch gebied te onderscheppen.

Iets te regelen

Mariens M. zit nu in Nederland in overleveringsdetentie te wachten om naar Curaçao te worden gebracht. Zijn advocaat Ed Manders zegt tegen Crimesite dat M. door de recherche onder druk wordt gezet om te gaan vertellen over corruptie bij de politie op Curaçao. Manders: ‘Hij heeft zich steeds op zijn zwijgrecht beroepen. Maar de rechercheurs zeggen tegen hem dat er mogelijk wel iets regelen zou zijn.’

‘Zijn leven niet zeker’

De door de getuigen genoemde politiemedewerkers op Curaçao die corrupt zouden zijn, zijn geen verdachte in het onderzoek naar de roof van de cocaïne. Volgens Manders mag er mede daarom getwijfeld worden aan de objectiviteit van het politie-onderzoek op Curaçao. Manders: ‘Mijn cliënt is op Curaçao zijn leven niet zeker door de verwevenheid van het politiekorps met de cocaïnemaffia.’

Manders heeft daarom aan het Openbaar Ministerie verzocht de zaak naar Nederland over te dragen en de Rijksrecherche te gelasten onderzoek naar de zaak te doen.