Politie faalde in opsporing door organisatorische chaos

De inspectie van het ministerie van Justitie bracht donderdag een rapport uit, waarin een vernietigend oordeel staat over het functioneren van de informatieafdelingen van de landelijke politie-eenheid.

Door Joost van der Wegen

Dat onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van het eerdere nieuws dat de werksfeer bij die afdelingen verziekt was. De inspectie stelt nu dat organisatieproblemen zorgden voor ‘spanningen intern en met andere onderdelen van de Nationale politie.’

Schade

Het ontbrak bij de diensten aan sturing. Dit heeft volgens de inspectie geleid tot ‘organisatieverwaarlozing, taakverwaarlozing, schade aan informatiestromen en slechte afstemming tussen Intel en Tactiek.’

De inspectie concludeert: ‘Hierdoor is een groot risico voor de (internationale) opsporing ontstaan, een slecht imago van de Nederlandse politie in de internationale samenwerking en schade aan medewerkers.’

Spanning

Het gaat hierbij vooral om het functioneren van de Nederlandse politieafdeling die rechtshulpverzoeken afhandelt, het LIRC (Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum).

In het rapport staat in een voetnoot dat ze haar conclusie heeft getrokken op basis van een vertrouwelijk deel van het onderzoek, dat geheim is gehouden om operaties niet in gevaar te brengen.

In een gesprek over dat vertrouwelijk deel wordt door medewerkers van de Landelijke Eenheid aangegeven dat ‘spanningen met internationale partners door hen zijn herkend, en dat inmiddels maatregelen zijn genomen om dit op te lossen.’

Ontstaan

Uit het rapport blijkt dat op de afdeling sprake was van machtsmisbruik, vriendjespolitiek en discriminatie. Buitenlandse opdrachten werden gezien als ‘spannend’, maar werden vanwege de organisatorische chaos vergeven aan tijdelijke krachten. Hierdoor ontstonden scheve ogen.

Ook schrijft de inspectie dat de buitenlandse liaisons van de politie zijn verwaarloosd. Verder ontstaan er misverstanden met het inlichtingenteam van de Landelijke Eenheid over wie informanten in het buitenland ‘runt’.

De inspectie concludeert dat de problemen zijn ontstaan, toen de Landelijke Eenheid met haar informatiediensten moest gaan functioneren naast de nieuwe Nationale politie-eenheden in het land, die in de plaats kwamen van de politieregio’s.

Geleden

Inmiddels heeft ook de politiechef van de Landelijke Eenheid, Jannine van den Berg, gereageerd op het rapport: ‘Als het inspectierapport iets duidelijk maakt, dan is het dat medewerkers van het LIRC hebben geleden onder deze situatie.’

De politiechef: ‘Ik voel mij verantwoordelijk voor onze mensen en voor de problemen die zij hebben ondervonden. Voor al onze collega’s moet een goede werkomgeving, met de juiste middelen en duidelijke taakopdracht vanzelfsprekend zijn.’

Ook minister van Justitie Grapperhaus (CDA) reageerde vandaag: Hij noemt het rapport van de Inspectie ’indringend’.

Eerder voerde KPMG Integrity een onderzoek uit naar de informatiediensten van de Landelijke Eenheid, dit onder meer naar aanleiding van de zelfmoord van een van de werknemers, die te leiden had van ‘pestgedrag’ door zijn leidinggevenden.