Politie gebruikt iets minder geweld

De politie heeft vorig jaar ruim 12.000 keer geweld gebruikt. In 2016 was dat nog 14.672 keer het geval. Het gaat hierbij om alle vormen van geweld die de politie moet gebruiken als de situatie daar om vraagt, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de wapenstok, pepperspray, het vuurwapen of fysiek geweld. 

De grootste daling is te zien in Den Haag, waar 20% minder geweld werd gebruikt door de politie. In 2015 waren agenten van de eenheid Den Haag nog betrokken bij de aanhouding van Mitch Henriquez, waarbij onder andere een nekklem werd gebruikt. Henriquez overleed tijdens zijn arrestatie.

Voorzichtig

Hoewel de cijfers van 2017 dus een lichte daling laten zien ten opzichte van 2016, is de politie voorzichtig in het trekken van conclusies. Dat komt vooral omdat de registratie van toegepast geweld per korps verschilt.