‘Politie in Enschede discrimineerde Amsterdamse collega’

De politie in Enschede heeft onprofessioneel gehandeld in een conflict met de Amsterdamse politieagent Anis Raiss in 2016. Ook liet ze zich discriminerend uit in zijn richting. Dit blijkt uit een rapport van een commissie in opdracht van de korpsleiding van de Nationale Politie. De commissie stond onder leiding van voormalig korpschef, en voorheen Tweede Kamerlid, Magda Berndsen.

Door Joost van der Wegen

Agent aangehouden

Het rapport moet een einde maken aan de onrust binnen de politie naar aanleiding van een incident dat plaatsvond op 27 mei 2016. Toen werd de Amsterdamse politieman Anis Raiss gearresteerd door de politie in Enschede, omdat agenten vonden dat hij zich had misdragen tijdens het doen van een aangifte op het bureau in die stad.

Stennis

Raiss had zijn broer geholpen bij het doen van aangifte van internetfraude, waarna hij hierover woorden kreeg met de baliemedewerkers op het bureau. Die bleven vasthouden aan het feit dat de aangifte via internet moest plaatsvinden. De Amsterdamse agent liet daarop weten dat dit ook op het bureau moest kunnen en dat hij politieman was, hoewel hij zijn legitimatie niet kon laten zien.

Politiecel

In de stennis die daarop volgde, werd hij aangehouden en in een politiecel gezet. In de jarenlange klachtenprocedures die daarop volgden, wilde de agent excuses. De inspecteur van politie waar hij in conflict mee was gekomen, kreeg een berisping, maar die werd later ingetrokken. Ook besloot het Openbaar Ministerie de inspecteur niet strafrechtelijk te vervolgen. Raiss meldde zich vervolgens ziek vanwege het incident.

Irritant

De politiekorpsen van Amsterdam en Oost-Nederland besloten dat er een onafhankelijk onderzoek moest worden uitgevoerd, om te bepalen wat er precies in 2016 was gebeurd. Daar komt vooral uit naar voren, dat de medewerkers van de aangifte-desk hun beschrijving van het ‘intimiderende en provocerende gedrag’ van Anis Raiss hebben overdreven. Uit camerabeelden blijkt dat hij zich alleen ‘irritant’ gedroeg.

De politiemensen die zich met het voorval bemoeiden, lieten volgens de commissie na goed te checken wat er precies was gebeurd, en gingen al snel uit van een ‘lastige agent’. Vooral de inspecteur liet na hoor- en wederhoor toe te passen over de ruzie aan de balie, waardoor de zaak escaleerde.

Schoonmaker

De commissie stelt ook dat er sprake is geweest van discriminatie ten opzichte van Raiss.

De organisatie Controle Alt Delete deed vier jaar lang uitvoerig onderzoek naar de zaak van de agent. Woordvoerder Dionne Abdoelhafiezkhan bevestigt op basis van het dossier in de zaak tegenover Crimesite dat de chef van dienst op het bureau in Enschede discriminerende opmerkingen maakte: ‘Anis zou er niet uit hebben gezien als een agent. De brigadier vroeg daarop of hij “in de schoonmaak werkte, net als zijn vader”‘. Raiss vroeg de brigadier daarna kalm om zijn naam in te voeren in het systeem, zodat hij kon zien dat hij agent was. Maar die weigerde dat.

Controle Alt Delete is van mening dat de Amsterdamse agent nu ‘gelijk’ heeft gekregen, en recht heeft op excuses van de politie in Enschede, zoals de agent eerder al had gevraagd.

De agent was aan de balie in Enschede onder andere aangehouden voor ‘belediging van een ambtenaar in functie’. Die beschuldiging bleek later niet terecht.

Vrijspraak

De commissie Berndsen vraagt zich af waarom het Openbaar Ministerie de bewuste inspecteur eerder beschuldigde van ‘onrechtmatige aanhouding en wederrechtelijk vrijheidsberoving’ en akkoord ging met een sepot, mits er interne maatregelen tegen hem bij de politie werden getroffen. Terwijl het OM na een artikel 12-procedure door de agent, nu vrijspraak voor de inspecteur eist. Dit terwijl zijn interne berisping inmiddels ongedaan is gemaakt.