Politie maakt zich zorgen over verboden wapenbezit onder jongeren

De politie maakt zich zorgen om het bezit van verboden wapens bij minderjarigen. Ze heeft de cijfers op dat gebied de laatste jaren zien stijgen. Het gaat dan vooral om inbeslagnames van wapens bij mensen van onder de 18 jaar.

Lastig

De politie houdt dagelijks gemiddeld drie tot vier minderjarigen aan omdat zij een verboden wapen bij zich hebben. Ze noemt dit vrijdag in een bericht ‘een zorgelijke ontwikkeling.’

Het aantal inbeslagnames van messen en ander steekwapens in de doelgroep van jongeren steeg in vier jaar tijd van 33 in 2019, naar 355 stuks in 2022.

In dezelfde periode vervijfvoudigde het aantal vuurwapens dat de politie in beslag nam: van 27 in 2019 naar 144 in 2022.

De politie merkt erbij op dat het lastig is om een werkelijk beeld te krijgen van het verboden wapenbezit onder jongeren, omdat haar cijfers slechts over ‘inbeslagnames’ gaat. Ook gaat het bij de helft van het verboden wapenbezit in het afgelopen jaar om vuurwerk.

Risico’s

Toch noemt Martin Sitalsing (portefeuillehouder Zorg en Veiligheid) de cijfers zorgelijk. ‘Verrassend zijn ze helaas niet. Politiemensen op straat ervaren dagelijks dat het jongeren het steeds normaler vinden om een wapen te dragen. In vier jaar tijd hebben we in totaal ruim 3500 verboden wapens in beslag genomen.’

Hoewel de politie geen onderzoek doet naar de achtergronden van wapenbezit onder jongeren, ziet ze wel een aantal oorzaken die kunnen leiden tot toenemend wapenbezit. Zo wordt op sociale media onderling meer gedreigd met geweld. ‘Jongeren wapenen zich daar letterlijk tegen’, stelt de politie.  ‘Ook worden wapenbezit en geweld verheerlijkt op internet, onder meer in drill-raps. Wapenbezit werkt daarbij statusverhogend.’

Ook een stijging van het aantal geweldsmisdrijven door bewapende jongeren is een mogelijke oorzaak. Bovendien zijn verboden wapens eenvoudig aan te schaffen via internet. Daar worden ze op grote schaal aangeboden, aldus de politie.

Stevige inzet

‘De cijfers tonen aan dat we niet voor niets stevig inzetten om wapenbezit onder jongeren tegen te gaan’, zegt Sitalsing. ‘We controleren mensen, al dan niet in het kader van preventief fouilleren, en zoeken actief naar signalen van wapenbezit. Bijvoorbeeld op sociale media. Ook die toegenomen aandacht kan een verklaring voor de stijging zijn.’

‘Samen met andere instanties proberen we ook om wapenbezit en jeugdcriminaliteit te voorkomen.’ Sitalsing doelt daarbij onder meer op het actieplan ‘Wapens en jongeren’. Daarbij heeft de politie de afgelopen twee jaar samen met vijftien gemeenten via een pakket aan maatregelen geïnvesteerd in het terugdringen van het aantal wapenincidenten onder jongeren.

Verder investeert het ministerie van Justitie en Veiligheid een bedrag dat de komende jaren oploopt tot 143 miljoen euro per jaar om te voorkomen dat jongeren in aanraking komen met wapens en misdaad en uitgroeien tot grote criminelen. Het geld gaat onder meer naar onderwijsprogramma’s. Ook worden extra investeringen in jongerenwerk en de jeugdstrafrechtketen gedaan.

Inlever-acties

Daarnaast proberen politie en gemeenten jongeren ervan te overtuigen hun wapens af te geven via wapen-inleveracties. Dat gebeurde bijvoorbeeld in oktober 2021 toen tweehonderd gemeenten deelnamen aan de inzamelweek ‘Drop je knife’. Jongeren konden toen anoniem en straffeloos steekwapens inleveren.

Bij de toen in totaal 3300 ingeleverde wapens ging het om ruim 2000 messen, 200 andere steekwapens, bijna 500 vuurwapens en 600 overige wapens. Daarnaast werd munitie ingeleverd.