Politie volgde advocaten tijdens klopjacht op Taghi (UPDATE1)

De politie heeft advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef gevolgd op Schiphol en in Dubai tijdens de klopjacht op de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi. Dat schrijft AD. De advocaten zijn woedend over de observaties en zeggen dat de politie hen hiermee ernstig in gevaar brengt.

Vliegtuig naar Dubai

Terwijl Taghi ondergedoken zat in Dubai ontving de politie in juni 2019 een tip dat advocaat Meijering hem daar hoogstwaarschijnlijk zou ontmoeten. De politie besloot hem daarop te volgen. Tijdens een observatie op Schiphol op 19 juni 2019 zag de politie dat Meijering samen met zijn kantoorgenoot Van Kleef het vliegtuig nam naar Dubai. Daar werden ze door lokale rechercheurs geschaduwd. Die rapporteerden aan Nederland dat de twee advocaten in een hotellobby geen ontmoeting hadden met Taghi, maar met hun eigen cliënt Khalid J. (die in januari 2020 in Dubai werd opgepakt). De operatie leverde uiteindelijk niets op.

‘Losgeslagen opsporingsapparaat’

De twee advocaten zijn verbijsterd dat de politie ze heeft gevolgd. Nico Meijering spreekt van een “losgeslagen opsporings- en vervolgingsapparaat”. ‘Het is het zoveelste symptoom van een ernstig overspannen rechtstaat waarin advocaten moeten functioneren.’ Volgens Meijering lopen advocaten gevaar door observaties. ‘Een eventuele arrestatie die daaruit volgt, zou immers gemakkelijk verkeerd kunnen worden uitgelegd.’

Het OM geeft in een reactie aan AD toe dat de twee advocaten zijn gevolgd. Volgens het OM mocht dat omdat Meijering en Van Kleef niet de advocaten van Taghi waren. Ook had het achterhalen van Taghi’s verblijfplaats topprioriteit. Meijering is niet de advocaat van Taghi, maar staat samen met enkele kantoorgenoten verschillende verdachten bij in het Marengo-proces. (tekst loopt door na de advertenties).

‘Zorgelijk’

De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) vinden het observeren van advocaten zorgelijk. In reacties laten zij weten: ‘Het kan de veiligheid van advocaten ernstig in gevaar brengen. Een advocaat mag in de uitoefening van zijn werk nooit worden geobserveerd, omdat hij anders zijn werk niet vrijelijk kan doen.’

Omdat het OM niets van de politieactie in het Marengo-dossier heeft opgenomen, vreest de NVSA dat er meer opsporingshandelingen tegen advocaten zijn gepleegd. De vereniging eist volledige openheid van het College van procureurs-generaal ‘en de garantie dat dit nooit meer zal gebeuren’.

Reacties

Het College van procureurs-generaal zegt in een reactie:

‘Het betrof een zeer uitzonderlijk onderzoek waarin de belangen in het kader van de veiligheid van de rechtsstaat zeer groot waren. In deze specifieke casus zijn zorgvuldige afwegingen gemaakt door politie en het Landelijk Parket. Deze afwegingen passen binnen het kader van de Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten, die voor het OM en alle opsporingsinstanties geldt.’

‘De aanwijzing schrijft voor dat de toepassing van opsporingsbevoegdheden in relatie tot advocaten een hoge mate van zorgvuldigheid vergt, maar niet betekent dat het OM nooit zou mogen overgaan tot het toepassen van deze bevoegdheden jegens advocaten. Bij een dergelijke inzet moet zeer goed acht geslagen worden op de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat is hier ook gebeurd.’

Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, reageert in een persbericht naar aanleiding van de berichtgeving van het AD:

‘Het OM toont zich zo te zien met het observeren van twee advocaten en wie weet wat nog meer daarbij werd ingecalculeerd als methoden, bereid en in staat elke grens van nationale en internationale regelgeving en principes rücksichtslos te negeren. Bovendien blijkt het Openbaar Ministerie zich daarbij te hebben willen onttrekken aan rechterlijke controle. Laat staan controle door de verdediging. Wat als Dubai voortvarend over was gegaan tot aanhouding van die advocaten als mijn cliënt wel in beeld was? Ook uit laten zetten na behandeling in verhoor?’

‘Het OM blijkt een eigen lijn van schendingen van grondrechten en de verhulling daarvan te willen volgen. In het verleden is het OM in een dergelijk geval niet ontvankelijk verklaard of alle bewijs uitgesloten, of is ook wel eens een aanhouding onrechtmatig geoordeeld. Het OM meent zomaar eigen interpretaties van geheimhoudersrechten te mogen verzinnen.’