Politie wil meer geld om ook digitale criminelen te pakken

De politie, justitie en rechtspraak in Nederland willen samen 850 miljoen euro extra voor hun werk, om criminelen sneller te kunnen pakken en veroordelen.

Kraken

Een flink aantal strafrechtzaken krijgt niet de aandacht die ze verdient. Dat zeggen politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak gezamenlijk, zaterdag in een interview in Trouw. De strafrechtketen ‘piept en kraakt’ zeggen zij, door bezuinigingen sinds 2012.

Men is bang dat de verwachting van de maatschappij, verdachten en slachtoffers dat zaken snel worden afgehandeld niet kan worden waargemaakt.

Worstelen

De politie wil onder meer geld om politiemensen ‘digitaal vaardiger’ te maken. Hanneke Ekelmans van de korpsleiding: ‘Om mee te kunnen bewegen met de massieve verschuiving van traditionele naar online criminaliteit, moeten we investeren in technologie, data en kennis. Daarvoor is geld nodig.’

De politie worstelt ook met het vullen van de werkroosters. Er zijn volgens de korpsleiding duizend extra mensen nodig, en op de lange termijn zelfs 3500, waarvan vooral agenten in de wijk. De politie wil hiervoor 600 miljoen euro.

Complex

Justitie zegt dat opsporing en vervolging tijdrovender zijn geworden. Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van justitie: ‘De afhandeling is vele malen complexer geworden, onder meer door de toenemende inzet van tolken en deskundigen. Bovendien heeft het slachtoffer, overigens een terechte, prominentere positie gekregen als procespartij.’

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Henk Naves, zou graag zien dat er terughoudend wordt omgegaan met nieuwe regels voor de opsporing, zoals het anonimiseren van slachtoffergegevens in dossiers, en in de opzet van een nieuwe geplande versie van het wetboek van Strafvordering.

Veiliger

Dit jaar is al 141 miljoen extra uitgetrokken voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, merkt Trouw  in het artikel op. Ook lijkt Nederland de laatste jaren vooral veiliger te zijn geworden, meldt de krant.

In 2018 berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met de politie, dat zo’n 1,2 miljoen Nederlanders jaarlijks het slachtoffer zijn van digitale criminaliteit.