President hof: beslissing Michael P. volgt uit wet

De president van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wil in gesprek met de vader van Anne Faber. In een open brief stelt hij dat er in de dubbele verkrachtingszaak van Michael P. wettelijk niet voldoende onderbouwing was om hem tbs op te leggen.

De wet

De wet vereist voor het opleggen van een psychische stoornis. Daarom legde het hof Michael P. in 2012 geen tbs op. Fred van der Winkel (foto links):

De ernst van de misdrijven en/of de manier waarop deze zijn gepleegd, zijn op zich zelf ontoereikend voor het opleggen van tbs, als niet tevens een stoornis is vastgesteld. Het zelfde geldt voor het feit dat enkele medeverdachten in de onderhavige strafzaak hadden verklaard dat verdachte trots op zijn daden was.

De vader van Anne Faber uitte zich afgelopen weekend zeer kritisch op de voorzitter van de kamer die Michael P. in 2012 geen tbs oplegde, Rinus Otte, inmiddels lid van de leiding van het Openbaar Ministerie.

Overstijgen

Rinus Otte

Van der Winkel onderstreept dat rechters volgens de wet alleen mogen spreken via hun beslissing en er daarna verder over moeten zwijgen. Rinus Otte kan zich dus niet uiten in de zaak, ‘hoe graag hij dat misschien soms ook zou willen’, aldus Van der Winkel. Eigenlijk mag hijzelf dat ook niet maar hij maakt een uitzondering omdat: ‘de verwijten de verwijten van de heer Faber overstijgen de beslissingen in de individuele strafzaak uit 2012.’

Vooringenomen

Dat Otte zich in een interview in algemene zin heeft uitgelaten over het opleggen van tbs aan delinquenten betekent volgens Van der Winkel ‘helemaal niet’ dat die rechter vervolgens vooringenomen is in zaken waarin opleggen van tbs aan de orde is. Hij wijst er ook op dat de twee andere leden van een meervoudige strafkamer daarop zullen toezien.

Aan de Volkskrant heeft Wim Faber laten weten op de uitnodiging van Van der Winkel te zullen ingaan.