Vader Anne Faber vraagt om vertrek OM-topman (VIDEO)

De vader van de in september vorig jaar vermoorde Anne Faber (25) wil dat de voorzitter van de kamer van het gerechtshof in Arnhem, die Michael P. na (onder meer) zeer gewelddadige verkrachtingen geen tbs oplegde, ter verantwoording wordt geroepen. Deze Rinus Otte is inmiddels lid van het College van procureurs-generaal.

11 jaar

Wim Faber heeft een open brief aan Otte geschreven en een interview aan de Volkskrant gegeven. Hij schrijft dat zijn dochters dood het gevolg is van ‘het falen van de rechtsgang’. De zaak tegen P. over de moord en verkrachting van Anne Faber gaat op 11 juni weer verder bij de Utrechtse rechtbank.

Op 9 oktober 2012 is Michael P. veroordeeld tot 11 jaar cel voor de verkrachting, diefstallen en afpersing van twee minderjarige meisjes. Het hof legde P. niet de maximumstraf van 16 jaar op en evenmin tbs. Wim Faber ziet dat als de reden dat hij vorig jaar vrij in de buurt van zijn inrichting in Den Dolder kon rondlopen en zijn dochter kon verkrachten en vermoorden.

Genegeerd

Het gerechtshof vond de maximale strafmaat niet aan de orde in vergelijking met de straf die voor vergelijkbare feiten in Nederland normaal gesproken werd opgelegd.

P. weigerde zich te laten onderzoeken door een psycholoog en psychiater. Er waren in 2012 echter al wel rapportages en signalen dat P. ernstig gestoord was. Vader Wim Faber vindt het onbegrijpelijk dat het hof dat heeft genegeerd en ook dat het hof geen afdoende motivering heeft gegeven over de vermindering van de strafmaat.

Faber schrijft onder meer:

Ik stel vast dat het gerechtshof de doelen van de strafrechtspleging, namelijk het voorkomen van herhaling en het beschermen van de samenleving, uit het oog heeft verloren. (…) Ik acht u, als voorzitter van het hof, in belangrijke mate verantwoordelijk voor het falen van de rechtsgang van destijds, en ik vind dat u uw huidige functie als procureur-generaal moet neerleggen in het belang van de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de rechtspraak.

Mijnheer Otte, ik acht u, als voorzitter van het hof in belangrijke mate verantwoordelijk voor het falen van de rechtsgang van destijds en ik vind dat u uw huidige functie als procureur-generaal moet neerleggen in het belang van de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de rechtspraak.

Wim Faber heeft zijn brief vrijdagmiddag naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gestuurd.

Geen toelichting

Hoogleraar Rinus Otte heeft sinds 2016 zitting in het driekoppige college van procureurs-generaal, dat leiding geeft aan het Openbaar Ministerie. Hij wilde Faber noch de Volkskrant te woord staan. In een reactie zegt het Openbaar Ministerie onder meer:

Na het uitspreken van een vonnis of arrest wordt door de (zaaks) rechters of raadsheren geen verdere toelichting gegeven op een zaak, ook niet achteraf. De heer Otte zal daarom niet ingaan op dit verzoek.

Eerder zei Otte in een interview te vinden dat rechters ‘wel degelijk’ iets kunnen uitleggen aan het publiek, zonder ’te klappen’ uit de raadkamer. Hij schreef in een boek over de Nederlandse rechtspraak dat rechters ’tekortschieten in zelfkritiek’. Hij sprak hierover ook in een interview aan de NOS:

Zie ook:

OM: Michael P. verkrachtte Anne Faber

Voorlopige hechtenis Michael P. verlengd

Dna leidde naar Michael P.