Proef met chip in kentekens

Het ministerie van Veiligheid en Justitie test op een terrein in Oirschot een speciale chip die op kentekens moet komen te zitten. Op die manier wil de overheid fraude met valse nummerplaten tegengaan. Critici zijn bang dat met de chips automobilisten systematisch gevolgd kunnen worden.

In Nederland zijn vermoedelijk 40.000 valse kentekens in omloop, die criminelen gebruiken op bijvoorbeeld vluchtauto’s. De overheid wil de zwendel nu voorkomen met een chip, die op de kentekenplaten komt. Daardoor zijn de nummerborden op afstand uitleesbaar, meldt de NOS.

Readers boven de weg

De chips worden dus nog getest, maar als de chip die doorstaat komen er ook boven de weg readers die de kentekenplaten uit kunnen lezen. Op die manier kan worden gecontroleerd of de kentekenplaat correct is. Volgens de fabrikant van de chip is het onmogelijk om het rijgedrag op die manier vast te stellen, omdat de chip continu wisselende codes genereert.

‘Is de beveiliging op orde?’

Toch is het College Bescherming Persoonsgegevens kritisch. ‘Bij de proef moet gekeken worden of de chip echt alleen maar door bevoegde personen en instanties kan worden uitgelezen en of de beveiliging in orde is’, aldus woordvoerder Lysette Rutgers. Zij wil bekijken of hetzelfde doel ook op een minder ingrijpende manier kan worden bereikt.

Bas Filippini van Privacy First is bang dat de chip niet alleen wordt gebruikt om te controleren of het kenteken correct is. ‘Je krijgt een verschuiving van doelstellingen’, stelt hij op Radio1. ‘Kijk naar de trajectcontrole. Die zou voor de veiligheid zijn, maar wordt nu gebruikt om dat omaatje in haar oude diesel uit de binnenstad van Utrecht te weren.’

Lees ook:

Grote fraude met Nederlandse kentekens

Opgenomen kentekens vier weken bewaren

Criminelen via kentekens permanent volgen