PvdA en D66 in Rotterdam willen tuchtrecht voor agenten

PvdA en D66 in Rotterdam willen een speciaal tuchtsysteem voor politieagenten, naar aanleiding van de affaire in die stad met racistische appjes.

door Joost van der Wegen

Speciale tucht

Twee partijen in de Rotterdamse gemeenteraad komen donderdagmiddag met een motie, waarin ze pleiten voor de komst van een speciaal tuchtrechtsysteem voor de Nationale Politie.
Ze doen dit naar aanleiding van de racistische appjes in de zogenoemde Jan Smit-appgroep van de politie in die stad. In Rotterdam ontstond verontwaardiging over het feit dat agenten die de appjes verstuurden, alleen een berisping hebben gekregen, in de vorm van een aantekening in hun dossier.

Meer passend

D66 en de PvdA willen dat er bij de politie wordt nagedacht over een nieuw tuchtrechtsysteem om te komen tot ‘meer passende disciplinaire straffen’. Ze vinden dat het systeem waar de politie nu mee werkt niet transparant genoeg is en dat dit teveel intern is ingericht. De twee partijen pleiten ervoor te gaan werken met onafhankelijke tuchtrechters, waarvoor landelijk een orgaan moet worden opgezet.

Klachten

Dit moet er onder meer voor gaan zorgen dat burgers ook rechtstreeks klachten over individuele politieagenten kunnen indienen. Ook zou er door een open systeem duidelijke jurisprudentie ontstaan over politiezaken, en wordt het voor politiemensen zelf helder welk gedrag wel of niet door de beugel kan.
De politieke partijen geven aan dat politiewetenschappers achter de komst van zo’n systeem staan. Motie-opstellers Steven Lammering (PvdA) en Nadia Arsieni (D66) wijzen erop dat zo’n tuchtrechtsysteem in andere beroepsgroepen  allang bestaat. Ze willen daarom dat de Rotterdamse gemeenteraad aan de politie gaat vragen zo’n systeem te gaan ‘verkennen’.
PvdA en D66 zijn allebei vertegenwoordigd in de coalitie die in Rotterdam de stad bestuurt en die wordt gevormd door zes partijen.