Rechter: bronbescherming geldt niet omdat bron journalist bekend is (UPDATE2)

Journalist Robert Bas van de NOS is volgens de rechter-commissaris gevangen gezet omdat hem het recht op bronbescherming niet meer toekomt omdat zijn bron al bekend is, en hij als getuige verplicht op vragen moet antwoorden. De vraag is nu aan de rechtbank hoe ruim het wettelijke begrip bronbescherming is. Vrijdag om 13.30 valt er een besluit over.

Zweekhorst

Bas moet worden gehoord als getuige gehoord in de zaak “Diepvries” over de zogenoemde vergismoord in Berkel en Rodenrijs in 2014 op GGD-directeur Rob Zweekhorst. De bron van de journalist werd in dat onderzoek getapt. In het onderzoek weten de procespartijen wie deze bron is. Het is een goed ingevoerde man die onder meer de verdachte in de zaak goed kent.

Bekende bron

In de beschikking van de rechter-commissaris van 28 juni 2019 beslist de rechter-commissaris dat er in het geval van Bas (gedeeltelijk) geen verschoningsrecht is.

De officier van justitie stelde dat er geen recht op bronbescherming ten aanzien van een reeds bekende bron kan zijn.

De advocaat van verdachte René F. stelde ook dat er geen recht op bronbescherming kan zijn omdat de bron reeds bekend is. Ook vindt de advocaat dat Bas en zijn bron in het gesprek zijn client de moord bespreken, waardoor er een zwaarder wegend maatschappelijk belang is voor verhoor omdat zijn cliënt de moord op Zweekhorst niet zou hebben verordonneerd.

Ruimer

De advocaat van Robert Bas en de NOS stelt dat het feit dat de bron van Bas al met naam en toenaam bekend is bij alle procespartijen er niet toe doet. Volgens hem is het recht op bronbescherming ruimer is dan alleen de identiteit van de bron. De advocaat zegt dat dit blijkt uit rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Ook is volgens de raadsman geen sprake van een situatie waarin het recht op bronbescherming zou moeten wijken voor een zwaarder wegend maatschappelijk belang.

Overigens is duidelijk dat Bas ondanks de gijzeling geen vragen zal willen beantwoorden omdat dit volgens hem gevaar kan opleveren voor hem en zijn bron.

De meervoudige raadkamer zal vanaf 13.30 bepalen of Robert Bas in gijzeling blijft of eruit moet worden ontslagen. Bas zal zelf ook daarbij worden gehoord. Hij blijft in gijzeling tot dat de meervoudige raadkamer heeft beslist.