Rechters: OM kan zelf processen simpel houden

In De Volkskrant hebben twee Rotterdamse rechters gereageerd op de uitspraken van officier van justitie Greetje Bos, afgelopen zaterdag in die krant. Bos schetste de loop van het strafproces in de grotere zaken als een ‘logistieke nachtmerrie’.

Vervlogen droom

Rechters Jacco Janssen en Jacco Boek vinden een efficiënt strafproces helemaal geen vervlogen droom. Bos denkt dat door de tactieken van de verdachten en hun advocaten om zaken te vertragen zij uiteindelijk de dans te ontspringen. Bos stelt dat zij daarvoor het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zouden misbruiken.

Janssen en Boek schrijven in De Volkskrant:

Nee, het is geen droom en het uitoefenen van de rechten van de mens kan nooit als kernoorzaak worden opgevoerd van het vastlopen van het strafproces. Anders gezegd, al zou de oorzaak van het vastlopen van het strafproces daarin gelegen zijn, dan kan de oplossing voor die vertraging nooit worden gevonden in de beperking van die rechten. Daarvoor zijn die rechten simpelweg van te groot belang.

Behapbaar

De rechters zien wel dat grote zaken een zware belasting van het systeem zijn. Maar ook voor (zeer) grote zaken met veel verdachten en een uitgebreide verdenking vinden ze het huidige systeem zeker niet ongeschikt. Volgens de rechters heeft het OM zelf de sleutel om strafzaken in hun omvang te beperken:

Het OM is in het strafproces vrij in zijn beslissing om wel of niet te vervolgen, maar ook waarvoor. In de aanloop naar die beslissing is het OM als ‘baas’ van de politie vrij het opsporingsonderzoek in te richten zoals het dat wenst. Een behapbaar strafproces leidt op het oog misschien tot kleinere, maar wel tot veel snellere resultaten.