Scheidend politiecommissaris: ‘Nationale Politie staat te ver van de mensen af’

Scheidend politiecommissaris: ‘Nationale Politie staat te ver van de mensen af’

De scheidende Friese politiecommissaris Kees Bangma vindt de vorming van de Nationale Politie een mislukking geworden. ‘Het is één groot Mexicaans leger geworden met veel bureaucratie, waar lokale bestuurders veel te weinig invloed hebben op hoe de politie functioneert.’

Beeld: scheidend politiecommissaris Kees Bangma (foto Omrop Fryslan)

Mishandeld

Bangma neemt na 47 jaar afscheid van de politie. Hij werd in Friesland bekend naar aanleiding van de dood van Meindert Tjoelker in 1997. Hij was de initiator van de stille tocht om stil te staan bij de dood van Tjoelker, die in Leeuwarden zo zwaar mishandeld werd dat hij overleed.

Zandbank

Bangma spreekt zich bij Omrop Fryslân uit over de oprichting van de Nationale Politie. Hij is er kritisch over: ‘De Nationale Politie, die toen is opgetuigd, is te bureaucratisch en staat te ver van de gewone mensen af. De schaal is veel te groot geworden.’

In een toespraak bij zijn afscheid van de politie zegt hij het als volgt: ‘De bakens zijn zodanig verzet dat het schip op een zandbank is gelopen.’

Leger

Volgens de oud-commissaris nemen systemen en protocollen de rol van de professionals over. Het is teveel een kwestie van Nationale Politie en er is te weinig aandacht voor de lokale politie. Bij de regionale politie was er altijd een balans, maar die is nu weg.

Bangma gelooft niet in het verhaal dat er efficiënter kan worden gewerkt, zegt hij bij de regionale omroep: ‘Het is één groot Mexicaans leger geworden met veel bureaucratie, waar lokale bestuurders veel te weinig invloed hebben op hoe de politie functioneert.’

Verhuizen

Er moet volgens hem weer gedecentraliseerd worden bij de politie. Weer meer bevoegdheden naar de regio zou een heel goede zaak zijn: ‘We moeten af van het idee dat het overal exact gelijk moet zijn.’

Zijn advies aan de nieuwe nationale korpschef Janny Knol zou dan ook zijn om met het hoofdkantoor te verhuizen naar bijvoorbeeld Amersfoort.

Vak

Voor Bangma bestaan er meer frustraties. Zo zijn er volgens hem meer mensen bij de politie die praten over het vak dan dat er agenten op straat zijn die het vak uitvoeren. Als voorbeeld noemt hij de afdeling voorlichting: ‘Dat wordt allemaal centraal aangestuurd omdat ze bang zijn voor de beeldvorming. Bang om fouten te maken. Maar we moeten accepteren dat er zo nu en dan wat misgaat.’