Taghi: mijn e-mails werden wel gecontroleerd

De advocaat van Ridouan Taghi zegt namens haar cliënt dat de e-mails die Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught verstuurde wel degelijk zijn gecontroleerd. Dit in tegenstelling tot wat recent in de media verscheen over de reden van het stopzetten van het e-mailsysteem eMates, voor gedetineerden. De van meerdere liquidaties verdachte Taghi zou middels mails ongecontroleerd kunnen communiceren met de buitenwereld, zo was de suggestie.

Veelvuldig

Advocaat Inez Weski wijst dat van de hand. Volgens haar is het evenmin zo dat Taghi veelvuldig en onbeperkt gebruik kan maken van eMates in zijn communicatie met de buitenwereld.

‘Wellicht dat de minister van Justitie niet juist is geïnformeerd’, aldus Weski. ‘Uit de al langer lopende detentie-procedures van cliënt blijkt dat alle communicatie via eMates, net zoals het bezoek en zijn telefonische contacten wel degelijk gecontroleerd werd’.

Procedures

Volgend Weski gebruikte Taghi eMates alleen voor communicatie met zijn ‘directe familie’.

Hij heeft recent een procedure gestart omdat er binnen de EBI werd bepaald dat hij maar twee berichten in 24 uur mocht ontvangen. Weski: ‘Cliënt is toen in drie detentie-procedures en instanties in het gelijk gesteld. De EBI moest schadevergoeding betalen omdat de EBI het oordeel van het college niet had uitgevoerd.’

Aantal karakters

Omdat bij eMates berichten een beperkt aantal karakters per bericht mag bevatten deelde Taghi e-mails op in vier berichten zodat het aantal berichten soms boven de tien uit kwam.

Weski noemt ook een voorbeeld van de controle die boodschappen van Taghi kennelijk kreeg: ‘Een voorbeeld van de werkelijkheid is een bericht dat cliënt naar een familielid wilde sturen, waarin hij emoties van teleurstelling en boosheid uitte over een medische kwestie binnen detentie. Client kreeg de brief toen terug van de EBI met een beschikking met de opmerking dat hij zijn gevoelens van boosheid niet mocht uiten naar zijn familie. Dat stuk moest hij dus weghalen uit de brief en alleen dan mocht de brief verzonden worden.’

GRIP

Weski stelt dat boodschappen van Taghi eerst door de EBI worden gecheckt en dan voor controle naar de inlichtingendienst van het gevangeniswezen gaan (het GRIP) voor een tweede controle. Taghi zegt verder dat alle brieven die hij ooit heeft geschreven worden bewaard.

eMates is een internationaal bedrijf dat in vele landen e-mail communicatie voor gedetineerden verzorgt.