Team tegen zware misdaad opgeheven en verder onder nieuwe naam

Minister Dilan Yesilgöz van Justitie van Veiligheid grijpt in bij het Multidisciplinair Interventieteam (MIT), het nieuwe team dat na de moord op advocaat Derk Wiersum de georganiseerde misdaad had moeten bestrijden. Ze heeft besloten dat het team minder taken krijgt en onder een andere naam verder gaat.

Haar voorganger Ferd Grapperhaus besloot na de moord op Wiersum een nieuwe organisatie op poten te zetten die de georganiseerde misdaad aan moest pakken. Het MIT was een samenwerkingsverband van ongeveer vierhonderd mensen vanuit politie, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst, Douane, de FIOD en Defensie.

NSOC

De organisatie gaat nu verder onder de nieuwe naam Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) en krijgt niet langer als taak om criminelen en hun netwerken met handlangers op te rollen. Die taak komt weer volledig in handen van de politie en het OM.

De NSOC moet vanaf 1 juli 2022 volgens Yesilgöz “informatie delen” en “nieuwe methoden bedenken om criminele structuren en hun verdienmodellen te verstoren”.

Teveel kritiek

Yeşilgöz heeft het besluit voor een koerswijziging woensdag toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin zegt ze dat uit gesprekken met wetenschappers, burgemeesters, medewerkers en bestuurders van de samenwerkende organisaties en met professionals die bij het samenwerkingsverband betrokken waren, bleek dat er dat er teveel kritische geluiden zijn over waar het MIT in de ontwikkeling staat. Zo werd er teveel gesproken over “structuren, governance, verdeling van fte en financiële middelen”.

Aanpak crimineel geld

De opdracht van de NSOC is “om versneld in te zetten op het ontwikkelen van nieuwe methoden om de (financiële) verwevenheid van onder- en bovenwereld bloot te leggen en te ontvlechten”.

De nieuwe focus zal liggen op de aanpak criminele geldstromen en de achterliggende bedrijfsstructuren, zoals witwaspraktijken via handelsstromen en financiële dienstverleners die criminelen bij bedrijven helpen, corruptie en geweld. Ook wordt gericht gekeken naar logistieke dienstverleners van criminelen, aangezien onze goede infrastructuur met de grote transportsector, lucht- en zeehavens helaas ook voor illegale zaken wordt misbruikt.

Evaluatie

Na een periode van 18 maanden wordt de nieuwe werkwijze geëvalueerd en beoordeeld.

De opdracht voor de NSOC is om interventiemogelijkheden te ontwikkelen die anders en vernieuwend zijn ten opzichte van wat de moederorganisaties zelf al doen. Met de gedeelde informatie binnen de NSOC kunnen operationele diensten van de moederorganisaties verdere slagen maken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

Onduidelijke verdeling

De komst van het MIT leidde vanaf de start tot veel kritiek bij onder meer de vakbonden en bij de betrokken organisaties zelf. Zo was er kritiek op de onduidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. Ook zou de nieuwe organisatie ten koste gaan van de slagkracht van de deelnemende diensten en zou het MIT de beste mensen bij de diensten wegkopen door hogere salarissen te bieden.