Teeven dreigt onderzoeker met stappen (UPDATE)

Oud-staatssecretaris Fred Teeven overweegt juridische stappen tegen wetenschapper Henri Beunders, die deze week een artikel over hem publiceerde in weekblad De Groene. Teeven zei in het artikel dat hij op de sociale advocatuur had bezuinigd om op die manier het strafrecht strenger te maken voor criminelen. Over zijn uitspraken ontstond veel ophef.

Teeven zegt tegen het tv-programma EenVandaag: “Ik heb nooit een interview aan De Groene gegeven. Wel heb ik achtergrondgesprekken gevoerd met wetenschapper Henri Beunders. Hij heeft wel stukken aan mij laten lezen. Maar dit bewuste artikel heeft hij nooit aan mij voorgelegd. Ik heb het ook nooit geaccordeerd.”

Verstrenging

De uitspraken van Teeven in het bewuste artikel leiden deze week tot grote commotie. De VVD-er zou tegen Beunders hebben gezegd dat hij bewust heeft bezuinigd op de advocatuur om zo “verdere verstrenging van het strafrecht” mogelijk te maken. Van het gesprek zou ook een bandopname zijn. Verschillende media hebben het uitgewerkte transcript ingezien.

Reputatie

Desondanks ontkent Fred Teeven ook tegenover EenVandaag deze uitspraken zo te hebben gedaan. Daarom neemt de oud-staatssecretaris nu een juridisch adviseur in de arm. “Ik heb achtergrondgesprekken gevoerd met wetenschapper Beunders. Ik was er niet van op de hoogte dat dit artikel zou verschijnen en heb het al helemaal niet goedgekeurd. Deze publicatie kan voor mij reputatieschade opleveren. Daarom overweeg ik nu juridische stappen.”

Update

De onderzoeksassistent van Henri Beunders, Olguita Oudendijk, die ook bij het bewuste gesprek aanwezig was , zegt tegen 1Vandaag:

De passage over de motieven van de bezuiniging op de rechtsbijstand in het interview worden weergegeven alsof Fred Teeven dat heel serieus meent. In mijn beleving was de uitspraak grappig, ironisch bedoeld. De afspraak was dat het gesprek bedoeld was als achtergrondinformatie bij het onderzoek van Beunders naar het strafrechtklimaat in Nederland. Als Henri Beunders eventueel een citaat zou willen gebruiken, dan zou dat niet gebeuren, pas dan nadat Fred Teeven daarvoor eerst uitdrukkelijk toestemming zou geven. Ik vind het jammer dat Henri Beunders zich kennelijk niet aan deze afspraak heeft gehouden.

 Zie ook:

Teeven’s politieke onderbuik in een notedop