Toename van misdaadcijfers in 2022 na jarenlange daling

Na een jarenlange daling van de criminaliteit, was er in 2022 weer een stijging van de misdaadcijfers, van 6 procent. Dat blijkt uit een rapport van het WODC. Het aantal geregistreerde misdrijven ligt wel onder het niveau van 2019 en is veel lager dan in 2012.

Door Joost van der Wegen

Meer misdrijven

In 2022 registreerden de politie en de Koninklijke Marechausse 806.210 misdrijven. Dat is 6 procent meer dan in het jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van het kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het ging daarbij om voor bijna 56 procent om vermogensmisdrijven, voor 17 procent om verkeersmisdrijven, voor 13 procent om vernielingen en voor 10 procent om gewelds- en seksuele misdrijven. Drugs- en vuurwapenmisdaad maakten 2 en 1 procent van de geregistreerde criminaliteit uit.

Sinds 2012 nam de geregistreerde criminaliteit in totaal af met 30 procent, aldus het WODC. Na die jarenlange daling signaleert het instituut na 2018 een schommelende trend in het aantal geregistreerde misdrijven, waarschijnlijk ook door de impact van de COVID-19-maatregelen op de samenleving in 2020 en 2021.

‘Na een stijging in 2019 (+5 procent) en daling in 2020 (-1 procent) en 2021 (-7 procent) zien we in 2022 weer een toename (+6 procent) van de geregistreerde criminaliteit’, schrijven de onderzoekers.

Unieke verdachten

In 2022 registreerde de politie in totaal ongeveer 158.000 unieke personen voor het plegen van misdrijven. Een deel van hen is geregistreerd als verdachte bij meerdere misdrijven. Het totale aantal registraties van verdachten is dus hoger (ca. 257.000).

Het totale aantal registraties van verdachten nam sinds 2012 af met 31 procent; het onderliggend aantal unieke personen nam in diezelfde periode af met 37 procent.

Toegenomen

Ten opzichte van 2021 is het aantal unieke verdachten in 2022 weer toegenomen met ongeveer 8 procent. In 2021 daalde het aantal unieke verdachten juist met 6 procent.

Het aantal unieke minderjarigen dat door de politie werd verdacht van een misdrijf nam tussen 2012 en 2022 af met 43 procent, tot 17.500 unieke minderjarigen. Ten opzichte van 2021 nam dit aantal in 2022 toe met 12 procent.