Het is toch echt waar: Nederland wordt veiliger

Het aantal diefstallen, inbraken en overvallen, geweldsmisdrijven, verkeersmisdrijven en vernielingen neemt in Nederland sinds 2002 af. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS spreekt van het mysterie van de verdwenen criminaliteit.

Argwaan

Op het hoogtepunt van de hoeveelheid criminaliteit (in 2001 en 2002) registreerde de politie voor elke duizend inwoners 93 misdrijven. In 2017 ging het nog maar om 49 misdrijven per duizend inwoners. Hoewel afrekeningen in het criminele circuit veel aandacht trekken zijn ook deze aantallen sinds het begin van deze eeuw gehalveerd.

Het CBS schrijft te begrijpen dat een gemiddelde Nederlandse krantenlezer deze resultaten ‘met argwaan’ bekijkt.

Slachtoffers

Het CBS heeft ook gekeken naar de cijfers over hoe de burgers criminaliteit ervaren (zogeheten slachtoffer-enquetes), en die komen in grote lijnen overeen met de daling van de geregistreerde criminaliteit.

Een afnemend aantal aangiftes is in ieder geval niet de oorzaak, want ook de aangiftebereidheid is onderzocht, die verklaren de afnemende criminalieitscijfers niet.

Eén enkele verklaring heeft het CBS niet voor die trend. Er zijn wel een paar waarschijnlijke oorzaken aan te wijzen.

Heel Europa

Het CBS keek naar de cijfers sinds de jaren veertig. Wat dan opvalt is dat de criminaliteit gestaag is gestegen tot net over de eeuwwisseling en daarna is gedaald. Dit is gelijk aan de ontwikkeling van de cijfers in heel Europa.

Beveiliging

De cijfers hangen niet samen met armoede. De criminaliteitstoename hangt echter wel samen met de de naoorlogse economische groei: de mensen kregen steeds meer spullen die gemakkelijk te stelen waren.

Na de eeuwwisseling is de bewaking en de beveiliging sterk toegenomen. Daardoor is het minder makkelijk te stelen en te beroven. Er is een enorme groei in bijvoorbeeld het aantal huizen en bedrijven met rolluiken en alarminstallaties.

Zie eerdere berichten:

Criminaliteit in Nederland daalt verder door (UPDATE)

Aantal online aangiftes neemt af

Minder moorden in Amsterdam

Kanttekeningen bij de misdaadcijfers