Tot 12 jaar geëist wegens aanslag Telegraaf-gebouw

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft dinsdag tegen elf mannen celstraffen tot 12 jaar geëist omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij het plegen van een aanslag met een bestelauto op het gebouw van De Telegraaf. Tegen Bilal El H. (26) en Nabil D. (29) werd 12 en 9 jaar geëist.

Rechtsstaat

Volgens het OM speelden die twee de belangrijkste rol in een criminele organisatie die zich bezighield met diefstal van snelle auto’s die geschikt zijn om ernstige misdrijven mee te plegen, waaronder de voorbereiding en uitvoering van de aanslag op het gebouw van De Telegraaf op 26 juni 2018. Justitie noemt de aanslag ‘een aanval op de persvrijheid in de Nederlandse rechtsstaat.’

Er is veel onderzoek verricht, technisch onderzoek, er zijn getuigen gehoord, er werden camerabeelden bekeken en observaties verricht.

De verdachten varieren in leeftijd tussen 22 en 31 jaar. Een 26-jarige Amsterdammer zou met een witte VW Caddy hebben geprobeerd het Telegraaf-gebouw binnen te rijden. De bedoeling was met de auto – gevuld met vaten brandbare vloeistof – een ontploffing tot stand te brengen. De auto ramde het gebouw maar door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken kwam niet verder dan de pui van het pand. Op beveiligingsbeelden is te zien dat de 26-jarige verdachte de auto in brand stak nadat die tegen de gevel tot stilstand was gekomen. Een enorme explosie en brand waren het gevolg. Deze verdachte rende vervolgens naar een gereedstaande Audi die als vluchtauto werd gebruikt. Een eveneens 26-jarige verdachte zou die vluchtauto, die later uitgebrand werd teruggevonden in Amsterdam-Noord, hebben bestuurd.

Contact

Nabil D. en Bilal El H. hadden vóór en na de aanslag veelvuldig contact met de uitvoerders. De aard en inhoud van tapgesprekken in combinatie met de tijdstippen waarop de verdachten elkaar hebben ontmoet wijst erop dat er sprake is van opzet, aldus justitie.

Bilal El H. kwam in 2017 in beeld na informatie van het Team Criminele Inlichtingen van de politie. Hij zou zich samen met een 28-jarige medeverdachte bezighouden met het stelen van snelle auto’s. El H. dook ook op in liquidatieonderzoeken, waaronder het onderzoek naar de dood van een 17-jarige stagiair in Amsterdam-Oost, die in januari 2018 bij vergissing werd doodgeschoten. (tekst gaat verder onder reclame)

Onderzoek

Daarna werd een onderzoek naar El H. gestart. Uit observaties, inkijkoperaties in garageboxen en telefoontaps kwamen andere personen in beeld waarmee de 26-jarige verdachte afsprak en communiceerde over het stelen van auto’s. Toen werd een organisatie van in totaal acht personen zichtbaar, van wie de 26-jarige Amsterdammer de spil vormde, aldus het OM. Het gaat in ieder geval om tien auto’s en een motorscooter in een periode van anderhalf jaar. De organisatie richtte zich volgens het OM op het stelen en helen van snelle auto’s maar ook op het witwassen, het aanbrengen van valse kentekenplaten en het voorbereiden van ernstige misdrijven zoals brandstichting en moord.

Motief

Het motief achter de aanslag op het gebouw van De Telegraaf is volgens justitie onduidelijk gebleven:

Uit dit dossier blijkt dat de verdachten niet bereid zijn om openheid van zaken te geven. Door de verdachten wordt volstaan met ofwel een beroep op zwijgrecht, ofwel met een meer of minder onderbouwde ontkenning van iedere betrokkenheid. (-) Wie met enige nuchterheid het totaal aan onderzoeksresultaten bekijkt, moet tot de conclusie komen dat alle aanwijzingen zich richten op de opdracht voor de aanslag vanuit de georganiseerde misdaad, maar dat dit niet onomstotelijk kan worden vastgesteld.

Ook zonder inzicht te hebben gekregen in de beweegredenen is het voldoende duidelijk dat de verdachten op zeer grove wijze een signaal hebben willen afgeven, vindt het OM: ’te intimideren: de mond te snoeren.’ Dat gegeven hebben de officieren meegewogen in hun strafeis.

Overigens was de voorlopige hechtenis van een aantal verdachten al eerder opgeheven.

Zie ook:

OM: Iliass K. is geen verdachte van aansturen aanslag Telegraaf (UPDATE)